Trwa ładowanie...
d2py04y
d2py04y

NBP: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w IV kw. była stabilna

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - W sektorze przedsiębiorstw w IV kw. 2014 r. sytuacja pozostawała dobra i stabilna - i to mimo znacznego spadku rentowności obrotu. Utrzymał się wzrost przychodów i zatrudnienia. Przedsiębiorstwa zwiększyły inwestycje i utrzymały dobry poziom płynności, wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego (NBP) "Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w IV kw. 2014 r.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2py04y

"Z perspektywy przychodów w IV kwartale ub.r. koniunktura przedsiębiorstw poprawiła się. Dynamika nominalnych przychodów była nieco niższa w porównaniu z poprzednim kwartałem - odnotowano spadek o 2 pkt proc. do 1,6 proc. r/r. Jednocześnie jednak korzystniejsza była jej struktura. Przyspieszyła natomiast dynamika sprzedaży krajowej i zagranicznej: w ujęciu nominalnym o 1,6 proc. i 3,7 proc. r/r, w ujęciu realnym - o 3,8 proc. i 4,8 proc. r/r. Wpływ kryzysu rosyjsko-ukraińskiego na przychody przedsiębiorstw był ograniczony i selektywny" - czytamy w raporcie.

NBP wskazuje, że w całym 2014 r. obserwowano niewielki, ale systematyczny wzrost zatrudnienia. W IV kwartale w ujęciu rocznym zatrudnienie wzrosło w 50,6% firm.

"Wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw miał też swoje źródło w rosnącej powoli skali wzrostów zatrudnienia oraz malejącej skali redukcji zatrudnienia. Po raz pierwszy od 2007 r. znaczący (tj. co najmniej 10%) wzrost zatrudnienia odnotowało więcej przedsiębiorstw niż redukcję w podobnym wymiarze"- napisał też NBP.

d2py04y

Największy udział we wzroście zatrudnienia miały przetwórstwo przemysłowe (które skupia blisko 40% pracowników w całym sektorze przedsiębiorstw) oraz usługi. W tych sekcjach odnotowano także najwyższą dynamikę zatrudnienia, odpowiednio 3,6% i 5,2% r/r, podano także.

Razem ze wzrostem zatrudnienia w 2014 r. następował wzrost kosztów wynagrodzeń (w IV kwartale o 7,9% r/r, w całym 2014 r. o 5,5%). Rosły także przeciętne płace.

Przedsiębiorstwa kontynuują proces odbudowy aktywności inwestycyjnej. W 2014 r. przeznaczyły na inwestycje łącznie blisko 120 mld zł - w ujęciu nominalnym były to największe nakłady w historii, przekraczające także rekordowe nakłady z 2008 r. W IV kwartale ub.r. inwestycje wzrosły o 20,5%, po wzroście o 15,7% r/r w poprzednim kwartale.

"Przedsiębiorstwa realizują coraz większe inwestycje, których celem jest instalowanie nowych składników majątku trwałego (w 2014 r. wzrost o 9,6% r/r, c. bieżące), a jednocześnie zmniejszają skalę projektów modernizacyjnych (spadek o 15,8%). W rezultacie udział inwestycji w nowo instalowane składniki majątku trwałego w ogólnej wartości kosztorysowej rozpoczynanych inwestycji zwiększył się (62,1% wobec 58,9% w pop. r.), aczkolwiek nadal kształtował się nieco poniżej średniej wieloletniej" - podkreśla NBP.

d2py04y

Sytuacja płynnościowa przedsiębiorstw pozostaje dobra. Wszystkie wskaźniki płynności są w trendzie rosnącym. W ostatnim roku najsilniej wzrosła płynność gotówkowa. Obserwowane wskaźniki płynności znalazły się tym samym na poziomie co na początku kryzysu finansowego. Obecne wysokie poziomy płynności mogą być efektem zarówno wysokich zysków zatrzymanych przedsiębiorstw, jak i skutkiem wstrzymywania inwestycji, które mają być współfinansowane z funduszy unijnych dostępnych w ramach nowej perspektywy budżetowej, konkluduje bank centralny.

(ISBnews)

d2py04y

Podziel się opinią

Share
d2py04y
d2py04y