Trwa ładowanie...
d4fzy1p
finanse

NBP wprowadza zmiany w zakresie systemu Dealerów Rynku Pieniężnego

14.03. Warszawa (PAP) - NBP poinformował w komunikacie, że wprowadza zmiany w zakresie systemu Dealerów Rynku Pieniężnego (DRP). Bank centralny obok zwiększenia atrakcyjności...
Share
d4fzy1p

14.03. Warszawa (PAP) - NBP poinformował w komunikacie, że wprowadza zmiany w zakresie systemu Dealerów Rynku Pieniężnego (DRP). Bank centralny obok zwiększenia atrakcyjności posiadania statusu DRP, chce zachęcić banki do uczestniczenia w fixingu stawek WIBID/WIBOR, a także dać impuls do rozwoju rynku międzybankowego w Polsce.

"Od dnia 2 maja 2013 r., jedynie banki posiadające status Dealera Rynku Pieniężnego będą miały prawo do uczestnictwa w dostrajających operacjach otwartego rynku o okresie zapadalności nie przekraczającym 7 dni, które bank centralny przeprowadza nieregularnie w trakcie okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej" - napisano w komunikacie.

NBP zaznaczył jednocześnie, że utrzymane zostają obowiązujące obecnie zasady dostępu do operacji dostrajających przeprowadzanych w ostatnim dniu roboczym okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej.

d4fzy1p

"Dostęp do tego rodzaju operacji mają wszystkie banki mogące uczestniczyć w podstawowych operacjach otwartego rynku NBP, tj. spełniające kryteria określone w § 2 uchwały Zarządu NBP nr 56/2010 z dnia 21 października 2010 r. (posiadają rachunek bieżący w NBP, są uczestnikami Rejestru Papierów Wartościowych lub Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA oraz spełniają określone wymagania techniczne)" - napisano.

OTRZYMANIE STATUSU DEALERA RYNKU PIENIĘŻNEGO

NBP podaje, że jednym z warunków dla posiadania statusu Dealera Rynku Pieniężnego będzie uczestnictwo w panelu kwotującym stawki WIBID/WIBOR.

"W przypadku banków wybranych do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego w 2013 r. uwzględnienie powyższego warunku nastąpi w drodze podpisania nowej umowy pomiędzy bankiem a NBP. Dotychczasowe umowy zostaną w najbliższych dniach przez NBP wypowiedziane" - napisano.

d4fzy1p

"W przypadku trwającego już konkursu na Dealera Rynku Pieniężnego w 2014 r., NBP umożliwi bankom, które nie ubiegają się obecnie o ten status, przystąpienie do konkursu, pod warunkiem przekazania niezbędnych danych sprawozdawczych (obejmujących okres od listopada 2012 r.)" - dodano.

Bank centralny oczekuje, iż przedstawione zmiany, obok zwiększenia atrakcyjności posiadania statusu Dealera Rynku Pieniężnego, powinny zachęcić banki do uczestniczenia w fixingu stawek WIBID/WIBOR, a także stanowić impuls do rozwoju rynku międzybankowego w Polsce.(PAP)

jba/ asa/

d4fzy1p

Podziel się opinią

Share
d4fzy1p
d4fzy1p