Trwa ładowanie...

Negocjowanie wynagrodzenia - poradnik pracodawcy

Pracownik chce podwyżkę, a szefa na to nie stać. Co robić, żeby podwładny nie odszedł do konkurencji?
Share
Negocjowanie wynagrodzenia - poradnik pracodawcy
d2qypf9

Sytuacją z codziennej praktyki każdego pracodawcy jest negocjowanie stosunku pracy z zatrudnionymi. Negocjowanie wynagrodzenia należy do najczęstszych sytuacji, w których dochodzi do konfliktu interesów. Wbrew pozorom, dla zatrudniającego konfrontacja własnych interesów w rozmowie z pracownikiem nie należy do rzeczy łatwych. Często są to sytuacje niezwykle stresujące i wymagające rzetelnego przygotowania.

Czym charakteryzuje się negocjowanie wynagrodzenia?

Negocjowanie wynagrodzenia z pracownikiem nie może być działaniem przypadkowym. Pracodawca często jest w o tyle trudnej sytuacji, iż nie jest uprzedzony o temacie rozmowy, jaką zamierza z nim odbyć pracownik. W związku z tym, taką możliwość należy brać pod uwagę praktycznie każdego dnia. Szef, mający w tej kwestii już jakąś orientację oraz dopuszczający do siebie myśl, iż pracownik może zwrócić się z prośbą o podwyżkę, jest lepiej przygotowany do rozmowy i nie da się zaskoczyć. Ma to również znaczenie dla samego pracownika, który czuje, iż pracodawca interesuje się jego sprawami i ma dużą wiedzę o jego dokonaniach.

d2qypf9

Istota negocjacji - czym są negocjacje typu win-win

Wbrew powszechnemu mniemaniu, rozmowy negocjacyjne nie mają prowadzić do bezwzględnego zwycięstwa którejś ze stron. Współczesne podejście do tej problematyki kładzie nacisk na osiąganie porozumienia i dążenie do zaspokojenia roszczeń oraz potrzeb stron na drodze kompromisu. W efekcie, uczestnicy negocjacji nie wychodzą z nich z poczuciem przegranej i niechęci do przeciwnika, ale postrzegają drugą stronę jak partnera, któremu, równie silnie jak im, zależy na osiągnięciu satysfakcjonującego porozumienia. Negocjacje w takim systemie nazywane są negocjacjami typu win-win (wygrany-wygrany).

Korzyści z prowadzenia negocjacji typu win-win:

Zaufanie pracowników

d2qypf9

Szef, który stwarza klimat dostępności i otwartości na dyskusje, zyskuje zaufanie pracowników. Wiedza o możliwości rozmawiania z pracodawcą o zmianie wynagrodzenia wzbudza w pracownikach pozytywne odczucia, co wpływa na jakość ich pracy, a także na ogólny klimat organizacyjny.

Informacja zwrotna dla pracodawcy od pracowników o systemie wynagradzania Okoliczność negocjowania przez pracowników wysokości wynagrodzenia, a często również zmiany w obrębie dodatków do wynagrodzenia, dostarczają pracodawcy ważnej informacji zwrotnej o systemie wynagradzania. Pozwala to na wprowadzanie modyfikacji wpływających pozytywnie na jego efektywność.

Jak przygotować się do rozmowy w sprawie wynagrodzenia

Negocjacje to proces złożony z dwóch etapów: planowania oraz komunikacji. Podczas planowania powinniśmy zebrać odpowiednio dużo informacji, jakie mogą się przydać w czasie rozmowy. Szczególnie istotna jest szczegółowa wiedza o systemie wynagradzania w firmie. Decyzji o przyznaniu podwyżki (poza sytuacjami oczywistymi) nie można podejmować zbyt szybko i warto się w tej sprawie skonsultować z osobami odpowiedzialnymi za wynagrodzenia w organizacji. Równie istotna jest znajomość podległych pracowników i ich indywidualnych osiągnięć. Decyzje podejmowane przez pracodawcę powinny być głęboko przemyślane i mieć związek z polityką firmy.

d2qypf9

Każdy szef powinien brać pod uwagę, iż kiedyś może zdarzyć się sytuacja, w której pracownik pojawi się w jego gabinecie z prośbą o podwyżkę wynagrodzenia. Aby jednak taka rozmowa nie wywołała nieprzyjemnego zaskoczenia, należy już wcześniej zebrać odpowiednie informacje, które mogą być w takiej sytuacji przydatne. Należą do nich:

1. Informacje biznesowe
• ogólny stan ekonomiczny sektora
• zapotrzebowanie na specjalistów danej dziedziny

2. Specyfika firmy
rentowność - czy stać firmę na podwyżkę dla pracownika
• moment rozwojowy firmy: czy jest w fazie początkowej, rozwoju, dojrzałości czy schyłkowej

3. Specyfika zatrudniania w przedsiębiorstwie
• znaczenie danego stanowiska i konkretnego pracownika dla przedsiębiorstwa
• system wynagradzania - czy spełnienie oczekiwań pracownika zgodne jest ze strategią wynagradzania
• poziom wynagrodzenia pracownika względem innych osób na podobnym stanowisku

d2qypf9

4. Inne okoliczności
• dane z raportów płacowych o poziomie wynagradzania na stanowiskach zbliżonych do zajmowanego przez pracownika
• możliwości na rynku pracy otwierające się przed pracownikiem, jeśli nie wyrazimy zgody na podwyżkę
• możliwości pozyskania innych pracowników na dane stanowisko
• poziom oczekiwań pracownika

Sytuacje, w których dochodzi do negocjacji wynagrodzenia Sytuacje, w których pracodawca może być zmuszony do negocjowania warunków wynagrodzenia, podzielić można na dwie kategorie: uzgadnianie warunków wynagradzania z nowym pracownikiem oraz renegocjacje z pracownikiem już zatrudnionym. Zachowanie w tych dwu sytuacjach będzie się znacząco różnić:

Kandydat do pracy

Podczas rozmowy z potencjalnym nowym pracownikiem wiemy, iż kwestia wynagrodzenia musi zostać poruszona. W związku z tym, pracodawca może się odpowiednio wcześniej przygotować. Zazwyczaj przychodzi na rozmowę "uzbrojony" w dane o poziomie wynagrodzenia, jaki może oferować nowemu pracownikowi. Warto wcześniej przemyśleć, czy oferta taka nie jest zbyt niska w stosunku do poziomu, na jakim wynagradzani są pracownicy na podobnych stanowiskach w innych przedsiębiorstwach. Taktyka maksymalnego obniżania wynagrodzenia kosztem pracownika może się obrócić przeciw zatrudniającemu. Poszukujący pracy są obecnie dość dobrze zorientowani w warunkach panujących na rynku pracy, w związku z czym zbyt niska oferta może spotkać się z nieufnością lub wręcz odmową przyjęcia stanowiska. Z całą pewnością, działaniem wskazanym jest zapytanie wprost o oczekiwania względem wynagrodzenia. Większość osób przygotowana jest na takie pytanie i nie rodzi już ono negatywnych emocji. Na nierealistyczne oczekiwania należy odpowiadać wprost,
iż nie są możliwe do spełnienia, ale zawsze warto się zastanowić, czy nie przychylić się do propozycji drugiej strony, szczególnie, gdy mamy do czynienia z wysokiej klasy specjalistą lub osobą o unikalnych umiejętnościach i wiedzy. Zasadą podstawową jest pozostawienie pewnego pola manewru - nie ustalajmy z góry ostatecznej i niezmiennej wartości wynagrodzenia. W trakcie rozmowy pojawić się mogą różnorodne fakty, które mogą nas skłonić do przychylenia się do propozycji kandydata.

d2qypf9

Pracownik firmy

Rozmowa taka jest dla pracodawcy trudniejsza - między innymi ze wspomnianego już wyżej powodu: działa tu element zaskoczenia. Zasadą, na której powinna się opierać, jest dążenie do uzyskania porozumienia. Istotne są same warunki, w jakich rozmowa będzie przebiegać. Spotkanie aranżujmy w maksymalnie przyjaznej atmosferze, unikając obecności osób trzecich. Sposobem na udane negocjacje jest dysponowanie przez pracodawcę opisanymi wyżej informacjami oraz nastawienie na zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracownika. Jeśli zdarzy się, że na podjęcie decyzji potrzebujemy więcej czasu, powiedzmy o tym otwarcie - szef ma prawo do dogłębnego przeanalizowania problemu i udzielenia odpowiedzi w późniejszym terminie.

Podsumowanie

Jak pokazuje praktyka, stres związany z negocjowaniem wynagrodzenia dotyczy nie tylko pracownika, ale również pracodawcy. Aby go uniknąć, pracodawca może do tego typu rozmów przygotować się już wcześniej, biorąc pod uwagę różnorodne czynniki zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Im bardziej szef będzie starał się zrozumieć potrzeby podwładnego i będzie kładł nacisk na budowanie atmosfery porozumienia i partnerstwa, tym pewniej może liczyć na zaufanie pracowników do podejmowanych przez siebie decyzji.
Agnieszka Kucharska

d2qypf9

Pełna treść dostępna w portalu wynagrodzenia.pl

[

]( http://www.wynagrodzenia.pl/obw.php/p.76 )

[

]( http://www.wynagrodzenia.pl/obw.php/p.76 )

d2qypf9

Podziel się opinią

Share
d2qypf9
d2qypf9