Trwa ładowanie...
d1fq1jp
d1fq1jp
espi

NEMEX S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariuszy (6/2013)

NEMEX S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariuszy (6/2013)
Share
d1fq1jp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NEMEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariuszy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 26.03.2013 r. do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od spółki LED HOLDING S.A. zawierające informacje o przekroczeniu progu posiadania akcji Emitenta. Zgodnie z tą informacją spółka LED HOLDING S.A. w dniu 15 marca 2013 roku powzięła informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 59.000.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, które spółka LED HOLDING S.A. nabyła w drodze subskrypcji prywatnej w dniu 27 lutego 2013 r. Przed rejestracją akcji serii F akcjonariusz nie posiadał akcji Emitenta. Obecnie akcjonariusz posiada 59.000.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów) akcji stanowiących 76,00% kapitału zakładowego Emitenta, które dają prawo do 59.000.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które stanowią
76,00% wszystkich głosów. Akcjonariusz zamierza zwiększać udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NEMEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NEMEX S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-828 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jana Pawła II 15
(ulica) (numer)
22 266 04 47
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fq1jp

Podziel się opinią

Share
d1fq1jp
d1fq1jp