Trwa ładowanie...
d3irtph
d3irtph
espi

NEMEX S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Nemex S.A. (5/2013)

NEMEX S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Nemex S.A. (5/2013)
Share
d3irtph

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NEMEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Nemex S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 26.03.2013 r. otrzymał zawiadomienie od: - Pana Dariusza Mileckiego ? Prezesa Zarządu, - Pana Dariusza Krawczyńskiego ? Członka Rady Nadzorczej, - Pana Eugeniusza Zamysłowskiego - Członka Rady Nadzorczej, - Pana Piotra Jankowskiego - Członka Rady Nadzorczej, - Pana Mariana Jerczyńskiego - Członka Rady Nadzorczej, w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu przez podmiot powiązany tj. LED HOLDING S.A. akcji Emitenta. Zgodnie z informacjami przesłanymi od Członków Rady Nadzorczej i Zarząd podmiot z nimi powiązany w dniu 15 marca 2013 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 59.000.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, które spółka LED HOLDING S.A. nabyła w drodze subskrypcji
prywatnej w dniu 27 lutego 2013 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NEMEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NEMEX S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-828 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jana Pawła II 15
(ulica) (numer)
22 266 04 47
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 Dariusz Krawczyński Członek Rady Nadzorczej

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3irtph

Podziel się opinią

Share
d3irtph
d3irtph