Trwa ładowanie...
d1uem3r
espi

NEPTIS - Aneks do umowy kredytowej (7/2015) - EBI

NEPTIS - Aneks do umowy kredytowej (7/2015)
Share
d1uem3r
NEW CONNECT
Raport EBI nr 7 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-13
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Aneks do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Neptis S.A. ?Emitent? z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 13-04-2015 roku "Emitent" podpisał aneks przedłużający umowę kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 700 000 zł (siedemset tysięcy) zawartą 29-04-2014 roku (raport EBI 6/2014). Umowa została przedłużona do 27-04-2016 roku. Kredyt został udzielony bez zabezpieczeń. Pozostałe warunki aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych. Ponadto "Emitent" informuje, że w dniu publikacji raportu, wyżej wymieniony limit kredytowy nie był wykorzystywany. Kredyt może miedzy innymi stanowić dla "Emitenta" dodatkowe źródło finansowania nowych projektów rozwojowych. Emitent przekazuję informacje o aneksie do umowy kredytowej, ponieważ wartość aneksu przekracza 20% wartości kapitałów własnych "Emitenta". Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Adam Tychmanowicz Prezes Zarządu
Dawid Nowicki Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uem3r

Podziel się opinią

Share
d1uem3r
d1uem3r