Trwa ładowanie...
d1o336w
espi

NETIA - Informacja o nabyciu akcji Spółki (102/2012)

NETIA - Informacja o nabyciu akcji Spółki (102/2012)

Share
d1o336w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 102 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NETIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o nabyciu akcji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Netii SA ("Netia" lub "Spółka") informuje, że w dniu 21 listopada 2012 r. otrzymał zawiadomienie złożone w imieniu Third Avenue Management LLC o wzroście zaangażowania powyższego funduszu, działającego na rzecz swoich klientów, o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z informacjami przekazanymi w zawiadomieniu, w wyniku zrealizowania w dniu 14 listopada 2012 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie transakcji nabycia akcji, które zostały rozliczone w dniu 19 listopada 2012 r., Third Avenue Management LLC posiada na dzień 19 listopada 2012 r. 69.013.736 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 69.013.736 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 17,87% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netii i 17,87% kapitału zakładowego Netii. Przed powyższą zmianą Third Avenue Management LLC posiadał 68.513.736 akcji Netii, uprawniających do wykonywania 68.513.736 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 17,74% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu Netii i 17,74% kapitału zakładowego Netii. Ponadto, Third Avenue Management LLC przekazał następującą listę swoich klientów, którzy przenieśli prawa wykonywania głosu z posiadanych akcji Spółki na Third Avenue Management LLC: 1. AIC Corporate Fund Inc. 2. Litman/Gregory Masters? Select International Fund Masters? Select Funds Trust 3. Third Avenue Separately Managed Accounts 4. Third Avenue Institutional International Value Fund 5. Third Avenue International Value Fund 6. Third Avenue International Value Fund UCITS | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o336w

| | | NETIA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NETIA | | telekomunikacja | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-822 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Poleczki | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 352 00 00 wew. 2061 | | 22 352 23 23 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | anna_kuchnio@netia.pl | | www.netia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-02-05-575 | | 011566374 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-21 Mirosław Godlewski prezes zarządu
2012-11-21 Tom Ruhan członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o336w

Podziel się opinią

Share
d1o336w
d1o336w