Trwa ładowanie...
d40tz2a
d40tz2a
espi

NETIA - Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za III kwartał 2014 (75/2014)

NETIA - Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za III kwartał 2014 (75/2014)
Share
d40tz2a

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 75 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NETIA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za III kwartał 2014 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Netii SA (?Spółka? lub ?Netia?) przekazuje niniejszym śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Netia SA za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2014 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską (zwanymi dalej ?MSSF UE?) w angielskiej wersji językowej. Załączamy również tłumaczenie na język angielski komentarza do raportu kwartalnego, którego wersja polska stanowi część skonsolidowanego raportu kwartalnego (formularz QSr). Ponadto Spółka przekazuje komunikat prasowy zawierający wybrane dane zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Netia SA za trzeci kwartał 2014 roku. W załączeniu Spółka przedstawia zarówno wersję oryginalną, polską, jak i jej tłumaczenie na język angielski. W razie rozbieżności między wersją angielską i polską, wersja polska będzie wiążąca. Równocześnie Spółka przekazuje w formacie formularza systemu ESPI skonsolidowany raport kwartalny za trzeci
kwartał 2014 roku (formularz QSr) zawierający również skrócony kwartalny raport jednostkowy, sporządzony zgodnie z MSSF UE. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Quarterly financial report.pdf | Sprawozdanie finansowe (w j. angielskim) | | | | | | | | | |
| | Commentary 3Q 2014_final.pdf | Komentarz do sprawozdania (w j. angielskim) | | | | | | | | | |
| | 3q_2014_komunikat.pdf | Komunikat prasowy (w j. polskim) | | | | | | | | | |
| | 3q_2014_release.pdf | Komunikat prasowy (w j. polskim) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NETIA SA
(pełna nazwa emitenta)
NETIA Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-822 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Poleczki 13
(ulica) (numer)
330-20-00 330-23-23
(telefon) (fax)
anna_kuchnio@netia.pl www.netia.pl
(e-mail) (www)
526-02-05-575 011566374
(NIP) (REGON)
d40tz2a

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Adam Sawicki prezes zarządu
2014-11-06 Paweł Szymański członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40tz2a

Podziel się opinią

Share
d40tz2a
d40tz2a