Trwa ładowanie...
d14kiun

NETMEDIA S.A. - Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych (23/2011)

NETMEDIA S.A. - Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych (23/2011)

Share
d14kiun

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NETMEDIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Netmedia S.A. informuje, iż 7 grudnia 2011 r. otrzymał od Andrzeja Wierzby ? prezesa Zarządu ? zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące przekroczenia kwoty 5.000 euro łącznej wartości dokonanych transakcji w 2011 r. na akcjach Emitenta. Zawiadomienie dotyczyło następujących transakcji: - w dniu 30 września 2011 r., kupno 5.000 akcji (słownie: pięć tysięcy), za kwotę 18.000 (słownie: osiemnaście tysięcy złotych), za 3,60 zł (słownie: trzy złote sześćdziesiąt groszy) za 1 akcję, - w dniu 6 grudnia 2011 r., kupno 5.000 akcji (słownie: pięć tysięcy), za kwotę 17.500 (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych), za 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) za 1 akcję. Łącznie prezes Zarządu Andrzej Wierzba nabył 10.000 akcji (słownie: dziesięć tysięcy) za kwotę 35.500 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych). Wszystkie akcje, o których mowa powyżej, to akcje zwykłe na okaziciela, zostały one nabyte na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach transakcji sesyjnych zwykłych. Podstawa prawna sporządzenia raportu - art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14kiun

| | | NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NETMEDIA S.A. | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-625 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Woronicza | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5673100 | | 022 5673101 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@netmedia.com.pl | | www.netmedia.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5262361606 | | 016033317 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-07 Andrzej Wierzba Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14kiun

Podziel się opinią

Share
d14kiun
d14kiun