Trwa ładowanie...
d1ut0s4
espi
25-07-2013 12:29

NETMEDIA S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Netmedia S.A. (10/2013)

NETMEDIA S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Netmedia S.A. (10/2013)

Share
d1ut0s4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NETMEDIA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Netmedia S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Netmedia S.A. (Emitent) stosownie do treści § 21 w związku z §27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zmianami), niniejszym informuje, iż w dniu 25 lipca 2013 r. otrzymał oświadczenie Pana Artura Bara o rezygnacji z dniem 25 lipca 2013 r. z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Netmedia S.A. w związku z podjęciem nowych obowiązków zawodowych. Zarząd Emitenta dziękuje Panu Arturowi Barowi za wieloletnią owocną współpracę i życzy powodzenia w realizacji nowych wyzwań zawodowych. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2013 r. przerwanego do dnia 25 lipca 2013 r. (raport bieżący nr 8/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.) przewiduje zmiany w składzie Rady
Nadzorczej Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NETMEDIA S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-625 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Woronicza 15
(ulica) (numer)
022 5673100 022 5673101
(telefon) (fax)
sekretariat@netmedia.com.pl www.netmedia.com.pl
(e-mail) (www)
5262361606 016033317
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-25 Andrzej Wierzba Prezes Zarządu
2013-07-25 Janusz Zapęcki Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ut0s4
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1ut0s4