Trwa ładowanie...
d24v5qb
espi
17-03-2013 23:58

NEUCA S.A. - Raport roczny R 2012

NEUCA S.A. - Raport roczny R 2012

Share
d24v5qb
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5458352 5725482 1307828 1382933
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 61416 45124 14715 10899
Zysk (strata) brutto 47176 36616 11303 8844
Zysk (strata) netto 37043 32444 8876 7837
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 64638 95146 15487 22982
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15928 -1147 -3816 -277
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -46061 -91455 -11036 -22090
Przepływy pieniężne netto, razem 2649 2544 635 615
Aktywa razem 1950554 1880766 477118 425821
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1695913 1654993 414831 374704
Zobowiązania długoterminowe 90496 116860 22136 26458
Zobowiązania krótkoterminowe 1605417 1538133 392695 348246
Kapitał własny 254641 225773 62287 51117
Kapitał zakładowy 4548 4441 1112 1005
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4458630 4436987 4458630 4436987
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 4547963 4440677 4547963 4440677
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4904630 4912273 4904630 4912273
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,31 7,31 1,99 1,77
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,55 6,60 1,81 1,59
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 55,99 50,84 13,70 11,51
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 51,92 45,96 12,70 10,41
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 3,2 2,6 0,78 0,59
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Llist Prezesa NEUCA 2012 - jednostkowy.pdf
NEUCA_opinia i report_2012_signed.pdf
Raport roczny 2012 NEUCA.pdf
SprawozdanieZarzadu2012_NEUCA.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d24v5qb

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-18 | | | | | | | |
| | | NEUCA S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | NEUCA S.A. | | HAN | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 87-100 | | TORUŃ | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | SZOSA BYDGOSKA | | 58 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 56 669-41-00 | | 56 669-41-11 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | piotr.sucharski@neuca.pl | | WWW.NEUCA.PL | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 879-00-17-162 | | 870227804 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | KPMG Audyt Sp. z o.o. sp.k. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-18 PIOTR SUCHARSKI PREZES ZARZĄDU
2013-03-18 GRZEGORZ DZIK WICEPREZES ZARZĄDU
2013-03-18 JACEK STYKA WICEPREZES ZARZĄDU

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-18 GRZEGORZ DZIK PREZES ZARZĄDU ACCEDIT Sp. z o.o.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d24v5qb
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d24v5qb
d24v5qb