Trwa ładowanie...
d1gyy61
espi

NEUCA - Wprowadzenie do obrotu akcji serii K (34/2014)

NEUCA - Wprowadzenie do obrotu akcji serii K (34/2014)
Share
d1gyy61
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-04
Skrócona nazwa emitenta
NEUCA
Temat
Wprowadzenie do obrotu akcji serii K
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NEUCA S.A. informuje, iż Uchwałą Nr 241/2014 z dnia 4 marca 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić z dniem 6 marca 2014 r. w trybie zwykłym 34.000 (trzydzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki NEUCA S.A. ("akcje") pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 marca 2012 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLTRFRM00018". Zgodnie z Uchwałą Nr 203/14 z dnia 19 lutego 2014 r Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.. w dniu 6 marca 2014 r. nastąpi rejestracja akcji w Krajowym Depozycie.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NEUCA SA
(pełna nazwa emitenta)
NEUCA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100 Toruń
(kod pocztowy) (miejscowość)
Szosa Bydgoska 58
(ulica) (numer)
056 669 40 31 056 669 41 34
(telefon) (fax)
piotrs@torfarm.com.pl www.neuca.pl
(e-mail) (www)
879-00-17-162 870227804
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Piotr Sucharski Prezes Zarządu
2014-03-04 Grzegorz Dzik Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gyy61

Podziel się opinią

Share
d1gyy61
d1gyy61