Trwa ładowanie...
d4ej97o
d4ej97o
espi

NEWAG S.A. - Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEWAG S.A. w dniu 05.05.2015 ...

NEWAG S.A. - Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEWAG S.A. w dniu 05.05.2015 r. (18/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4ej97o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-05
Skrócona nazwa emitenta
NEWAG S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEWAG S.A. w dniu 05.05.2015 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NEWAG S.A. (?Spółka?) niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 05.05.2015 r. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do raportu bieżącego nr 18_2015 - podjęte uchwały.pdf Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NEWAG S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-300 Nowy Sącz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wyspiańskiego 3
(ulica) (numer)
+48 18 449 63 60 +48 18 449 63 66
(telefon) (fax)
sekretariat@newag.pl www.newag.pl
(e-mail) (www)
7340009400 490490757
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu
2015-05-05 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ej97o

Podziel się opinią

Share
d4ej97o
d4ej97o