Trwa ładowanie...
d9jllbo
espi

NFI EMF - Transakcje na akcjach NFI EMF zapewniające mniej niż 5% ogólnej liczby głosów. (34/2011)

NFI EMF - Transakcje na akcjach NFI EMF zapewniające mniej niż 5% ogólnej liczby głosów. (34/2011)

Share
d9jllbo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NFI EMF | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na akcjach NFI EMF zapewniające mniej niż 5% ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący 34/2011 Zarząd NFI Empik Media & Fashion S.A. ("NFI EMF") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 grudnia 2011 roku, otrzymał od BZ WBK Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej "Spółka") zawiadomienie, iż w wyniku sprzedaży akcji w dniu 12 grudnia 2011 roku klienci Spółki stali się posiadaczami akcji zapewniających mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy NFI EMF. Przed zmniejszeniem udziału, o którym mowa powyżej, klienci BZ WBK Asset Management S.A., których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadali 5 259 827 akcji spółki co stanowi 5,06% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 5 259 827 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 5,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy NFI EMF. W dniu 12 grudnia 2011 roku , klienci BZ WBK Asset Management S.A., których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadali łącznie 4 762 532 akcje, co stanowi 4,58% w kapitale zakładowym. Z
akcji tych przysługiwało 4 762 532 głosy, co stanowiło 4,58% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy NFI EMF. Ponadto BZ WBK Asset Management S.A. poinformowało, iż BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, w trybie określonym w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.), zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których organem jest Towarzystwo (dalej Fundusze) spółce BZ WBK Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. W związku z powyższym, w przypadku posiadania przez Fundusze akcji NFI EMF, BZ WBK Asset Management S.A. zobowiązane jest uwzględnić je w zawiadomieniu. Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539). Maciej Szymański Prezes Zarządu | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9jllbo

| | | Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NFI EMF | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-017 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marszałkowska | | 104/122 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 461 08 05 | | 022 461 08 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@emf.pl | | www.emf-group.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5261032243 | | 011120129 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-16 Maciej Szymański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9jllbo

Podziel się opinią

Share
d9jllbo
d9jllbo