Trwa ładowanie...
d4m1ake

NFI EMF - Transakcje na akcjach NFI EMF zapewniające więcej niż 5% ogólnej liczby głosów. (35/2011)

NFI EMF - Transakcje na akcjach NFI EMF zapewniające więcej niż 5% ogólnej liczby głosów. (35/2011)

Share
d4m1ake

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NFI EMF | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na akcjach NFI EMF zapewniające więcej niż 5% ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący 35/2011 Zarząd NFI Empik Media & Fashion S.A. ("NFI EMF") informuje, że w dniu wczorajszym tj. 20 grudnia 2011 roku, otrzymał od INF Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej "Fundusz") zawiadomienie, iż w wyniku nabycia akcji NFI EMF w transakcjach na GPW w Warszawie rozliczonych w dniu 15 grudnia 2011 roku, Fundusz stał się posiadaczem akcji NFI EMF stanowiących więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy NFI EMF. Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 5 020 483 akcje NFI EMF, stanowiące 4,83% kapitału zakładowego NFI EMF i był uprawniony do 5 020 483 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy NFI EMF, co stanowi 4,83% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy NFI EMF. W dniu 20 grudnia 2011 roku, na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 6 068 151 akcji NFI EMF, co stanowi 5,83% w kapitale zakładowym NFI EMF. Akcje te uprawniają do 6 068 151 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy NFI EMF, co stanowi 5,83% udziału w
ogólnej liczbie głosów. Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539). Maciej Szymański Prezes Zarządu | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m1ake

| | | Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NFI EMF | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-017 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marszałkowska | | 104/122 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 461 08 05 | | 022 461 08 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@emf.pl | | www.emf-group.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5261032243 | | 011120129 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Maciej Szymański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m1ake

Podziel się opinią

Share
d4m1ake
d4m1ake