Trwa ładowanie...
d43ffrm
06-02-2017 11:20

NIK pozytywnie o Urzędzie Dozoru Technicznego

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działalność Urzędu Dozoru Technicznego w latach 2013-2015, w szczególności prawidłowe i zgodne z zasadami należytego zarządzania finansami wykonywanie zadań przez Urząd - poinformowała izba w poniedziałkowym komunikacie.

Share
d43ffrm

Według NIK Urząd Dozoru Technicznego prawidłowo wykonywał ustawowe zadania, zgodnie ze standardami kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych. Uwzględniał zasady oszczędności i wydajności przy naliczaniu i pobieraniu opłat za czynności dozoru technicznego.

Jak poinformowała NIK, Urząd prawidłowo prowadził działalność certyfikacyjną. Stwierdzono natomiast niewydawanie decyzji administracyjnych w sytuacji braku zezwoleń na eksploatację badanych urządzeń.

Według Izby nadzór Ministra Gospodarki nad Urzędem Dozoru Technicznego miał głównie charakter formalny, sprowadzający się do zapewniania przestrzegania przepisów prawa. Minister Gospodarki nadał statut UDT, zapewnił przeprowadzenie naboru Prezesa UDT oraz jego powołanie, zlecił opracowanie planu działalności UDT oraz przyjął do wiadomości roczne sprawozdania z działalności urzędu.

Minister nie doprowadził jednak do opracowania dokumentu określającego politykę nadzoru nad jednostkami podległymi i nadzorowanymi, w tym nad Urzędem Dozoru Technicznego, a także nie wprowadził wymogu zatwierdzenia sprawozdania finansowego UDT przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

d43ffrm

NIK zwróciła uwagę, że nadzór nad działalnością UDT, wbrew dobrym praktykom, nie był sprawowany w sposób systemowy, uwzględniający oceny skuteczności i efektywności prowadzonych działań oraz wsparcie dla realizacji celów.

Ministerstwo nie przeprowadziło analizy i oceny wpływu wzrostu stawki godzinowej na wysokość obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców, pomimo sygnalizowania przez organizacje przedsiębiorców, że zmiana wysokości stawki za godzinę czynności dozoru technicznego spowoduje wzrost kosztów przez nich ponoszonych.

Izba zaznaczyła, że w dalszym ciągu nie doprowadzono do zmiany przepisów ustawy o dozorze technicznym, polegającej na wprowadzeniu wymogu zatwierdzenia przez ministra sprawozdania finansowego UDT.

Zgodnie z ustawą o dozorze technicznym, UDT prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, a wynik finansowy UDT i jego podział zatwierdza prezes UDT. Faktycznie oznacza to, że prezes UDT sam zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki przez siebie kierowanej.

d43ffrm
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d43ffrm
d43ffrm