Trwa ładowanie...
d1gh3w9
07-03-2017 07:03

NIK skontrolowała drogi leśne w woj. warmińsko-mazurskim

Nadleśnictwa w woj. warmińsko-mazurskim gospodarnie i celowo wydają publiczne pieniądze na przebudowę oraz utrzymanie dróg leśnych. Zastrzeżenia kontrolerów budzi jednak organizacja przetargów na przebudowę dróg leśnych oraz niestosowanie prawa budowlanego - wynika z kontroli NIK.

d1gh3w9

Jak podał PAP we wtorek wicedyrektor delegatury olsztyńskiej Najwyższej Izby Kontroli Piotr Górny, NIK skontrolowała dziewięć nadleśnictw należących do Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Olsztynie i Białymstoku.

Nadleśnictwa objęte kontrolą przebudowały w sumie prawie 80 km dróg, co stanowiło 1,2 proc. dróg przez nie administrowanych. W latach 2014-2016 wydano na inwestycje(do końca maja) 14,6 mln zł, w tym 3,2 mln zł pochodziły ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Jak oceniła NIK, skontrolowane nadleśnictwa prawidłowo wydatkowały publiczne środki na przebudowę oraz utrzymanie dróg leśnych. Inwestycje te przyczyniły się do prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej związanej z produkcją i wywozem drewna, a także do zapewnienia należytej ochrony przeciwpożarowej lasów - uznała NIK.

Natomiast zastrzeżenia kontrolerów NIK dotyczyły nierzetelnego przygotowania przez nadleśnictwa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przebudowy dróg bez wymaganego zgłoszenia tego faktu właściwym organom oraz nieprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego dróg leśnych.

d1gh3w9

NIK zwraca uwagę, że cztery spośród dziewięciu skontrolowanych nadleśnictw (Jedwabno, Gołdap, Borki i Drygały) nierzetelnie przygotowały przetargi na przebudowy i utrzymanie dróg leśnych. Na przykład, w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia nieprecyzyjnie określono przedmiot zamówienia, co utrudniało jednoznaczną ocenę złożonych ofert.

Nieprawidłowości stwierdzono również w zakresie stosowania przez nadleśnictwa przepisów ustawy Prawo budowlane. W czterech nadleśnictwach (Bartoszyce, Jedwabno, Orneta i Spychowo), przed rozpoczęciem przebudowy aż 22 odcinków dróg leśnych, nie zgłoszono tego zamiaru właściwym organom. W dwóch zaś, do wykonania robót budowlanych przystąpiono przed upływem 30-dniowego terminu na wniesienie ewentualnych sprzeciwów przez te organy. Nadleśnictwa Bartoszyce i Orneta niewłaściwie kwalifikowały zarządzane drogi jako las, a nie jako obiekty budowlane.

"Najwyższa Izba Kontroli nie zgadza się ze stanowiskiem nadleśniczych, że drogi takie, zarówno przed przeprowadzeniem przedsięwzięć inwestycyjnych, jak i po dokonaniu ich przebudowy, nie były obiektami budowlanymi. Już w 2010 roku Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zajął w tej kwestii stanowisko - zgodnie z nim wszystkie drogi leśne, które powstały z zastosowaniem wyrobów budowlanych należy traktować jako obiekty budowlane"- podał wicedyrektor Górny.

Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Pietrzak podał PAP, że wystąpienia pokontrolne NIK są traktowane przez Lasy Państwowe jako działanie priorytetowe, jednak - jak zaznaczył - RDLP w Olsztynie "nie posiada możliwości zmiany ani wąskiej interpretacji przepisów prawa w zakresie prowadzenia robót drogowych na gruntach leśnych". Jak podał, "zgodnie z Ustawą o Lasach, drogi leśne nie są obiektami budowlanymi - mówiąc wprost: są lasem w rozumieniu ustawy o lasach".

d1gh3w9

"Jednocześnie pilnie śledzimy prowadzone prace legislacyjne w obszarze zmiany prawa budowlanego i w momencie ich uchwalenia i ukazania, dostosujemy nasze działania w zakresie przygotowania, realizacji, odbiorów, kontroli i nadzoru robót budowlanych do jego wymogów. Jednocześnie warto podkreślić rzecz najważniejszą: kontrola NIK dotycząca dróg leśnych wykazała, że wybierając wykonawców tych dróg nadleśnictwa przestrzegały prawa zamówień publicznych"- dodał Pietrzak.

Rzecznik RDLP w Białymstoku Jarosław Krawczyk odnosząc się do wskazanych przez NIK nieprawidłowości podał PAP, że zagadnienia związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury zamówień publicznych w nadleśnictwach będą od I kwartału 2017 roku poddane kontrolom. Ponadto - jak zaznaczył - leśnicy przejdą szkolenia na ten temat.

d1gh3w9
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1gh3w9