Trwa ładowanie...
d3r74nl

Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW

...

d3r74nl
d3r74nl

17.11. Warszawa (PAP) - GPW - kursy akcji na otwarciu notowań ciągłych

Otwarcie notowań ciągłych - statystyka

AKCJE wzrost 48 spadek 139 bez zmian 56 nie wyznaczono kursu 130

Akcje

d3r74nl

| -0,1 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TFONE | -- | 0,0 | | | | | | |
| | TIM | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | -- | | | | | |
| 0,0 | | | | | | | | |
| TPSA | | 18,07 | | | 0,1 | | | |
| | TRAKCJA | Raport bieżący nr | -- | 59 | 0,0 | | | |
| / | 2012 | TRAVELPL | KOR | | 14,94 | | | |
| 0,0 | | | | | | | | |
| | TRION | -- | Data sporządzenia: | 0,0 | | | | |
| 2012-08-10 | | | TRITON | | -- | | | 0,0 |
| | | TUEUROPA | | | | | | |
| -- | | 0,0 | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | TUP | | | 6,45 | | -2,3 | | |
| | | | TVN | | | | | |
| 18,01 | | -1,5 | | | | | | |
| ALTERCO | ULMA | | | | | | | |
| 84,00 | 0,0 | | | | | | | |
| | Temat | UNIBEP | | | 9,60 | | 0,0 | |
| | | | UNICREDIT | | 6,80 | | | -0,3 |
| | | | | | | | | |
| | UNIMA | -- | 0,0 | | | | | |
| Korekta raportu bieżącego nr 59/2012 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alterco S.A. w dniu 27 lipca 2012 r.,(Trzecia część obrad po przerwach) | VARIANT | | | | | | | |
| 4,66 | | -0,4 | | | | | | |
| Podstawa prawna | VINDEXUS | | | -- | | | 0,0 | |
| | | VISTULA | | | | | | |
| 2,33 | | 0,0 | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | WANDALEX | | | | | | | |
| -- | 0,0 | | | | | | | |
| | Treść raportu: | WARFAMA | | | 1,63 | | -1,2 | |
| | | | WARIMPEX | | | 8,94 | | |
| -0,7 | | | | | | | | |
| | WASKO | 2,44 | -2,4 | | | | | |
| WAWEL | 457,80 | -1,3 | | | | | | |
| WIELTON | 4,61 | -4,9 | | | | | | |
| WIKANA | 0,11 | -8,3 | | | | | | |
| WILBO | -- | 0,0 | | | | | | |
| Zarząd ALTERCO S.A. przekazuje, w załączeniu, skorygowany załącznik do raportu 59/2012 z dnia 28.07.2012 r., gdzie dokonano korekty numerowania uchwał oraz korekty pomyłki pisarskiej w Uchwale nr 19/2012 z dnia 27.07.2012 r. 1) Na pierwszej i drugiej części obrad zostały zgłoszone wnioski o charakterze porządkowym, które nie były przewidziane porządkiem obrad. Możliwość podjęcia takich uchwał przewiduje Art. 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym numerowane są uchwały przewidziane porządkiem obrad, a uchwały dotyczące ogłoszenia przerw w obradach nie mają numeru porządkowego. 2) Z powodu błędu przy przepisywaniu tekstu w Uchwale nr 19/2012 omyłkowo wpisano w drugim akapicie pierwszego paragrafu słowa "z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej", a powinno być: "z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej". Pełny, prawidłowo zapisany tekst Uchwały nr 19/2012 z 27.07.2012 r. znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 6 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.). | | | | | | | | |
| WOJAS | -- | | 0,0 | | | | | |
| Załączniki | | | YAWAL | | -- | | | 0,0 |
| | | ZASTAL | | | 3,07 | -2,5 | | |
| ZELMER | | | | | | | | |
| 39,45 | | 0,0 | | | | | | |
| Plik | Opis | ZETKAMA | | | | | | |
| -- | | 0,0 | | | | | | |
| ZWZAALTuchwalypodjetewdniu27072012_KOR.pdf | ZPUE | ZWZA ALT uchwaly podjete w dniu 27_07_2012 KOREKTA | -- | | | | | |
| 0,0 | | | | | | | | |
| ZREMB | 0,89 | 0,0 | | | | | | |
| ZUE | -- | 0,0 | | | | | | |
| ZYWIEC | -- | 0,0 | | | | | | |

Certyfikaty

Nazwa Kurs otw. Zmiana
ARK2FRN15 -- 0,0
ARKAFRN12 103,80 0,2
ARKASWE17 -- 0,0
BPHFIZBI1 -- 0,0
BPHFIZBI2 -- 0,0
BPHFIZBI3 -- 0,0
BPHFIZBI4 -- 0,0
BPHFIZBI5 -- 0,0
BPHFIZBI6 -- 0,0
BPHFIZDS -- 0,0
BPHFIZKK -- 0,0
BPHFIZSN 78,00 0,0
BPHFIZSN2 -- 0,0
INVCEEFIZ -- 0,0
INVFIZ 2380,02 -0,0
INVGLDFIZ -- 0,0
INVLBFIZ 1281,02 -1,1
INVPRFIZ -- 0,0
KBCATLFIZ -- 0,0
KBCBR2FIZ -- 0,0
KBCBRIFIZ -- 0,0
KBCDB1FIZ -- 0,0
KBCDLWFIZ -- 0,0
KBCDOLAR -- 0,0
KBCEIIFIZ -- 0,0
KBCEP2FIZ -- 0,0
KBCEPRFIZ -- 0,0
KBCEURFIZ -- 0,0
KBCFINFIZ -- 0,0
KBCIMSFIZ -- 0,0
KBCINDFIZ -- 0,0
KBCISNFIZ -- 0,0
KBCK50FIZ -- 0,0
KBCKIVFIZ -- 0,0
KBCKJ1FIZ -- 0,0
KBCKP1FIZ -- 0,0
KBCLR1FIZ -- 0,0
KBCNEUFIZ -- 0,0
KBCP12FIZ -- 0,0
KBCPJDFIZ -- 0,0
KBCPLSFIZ -- 0,0
KBCPP1FIZ -- 0,0
KBCPP2FIZ -- 0,0
KBCQE1FIZ -- 0,0
KBCRAZFIZ -- 0,0
KBCRP1FIZ -- 0,0
KBCRP2FIZ -- 0,0
KBCRWDFIZ -- 0,0
KBCRYWFIZ -- 0,0
KBCSSPFIZ -- 0,0
LMASFIZ -- 0,0
LMBSFIZ -- 0,0
OPERA3GR -- 0,0
OPERATERR -- 0,0
PKOBL1 -- 0,0
SECUSIFIZ -- 0,0
SRNFIZ -- 0,0
ETFW20L -- 0,0
BZNERA0112 -- 0,0
BZNERA1111 -- 0,0
BZPRPL0512 -- 0,0
DBHSCE0413 -- 0,0
DBHSCE0613 -- 0,0
DBHSCEB912 -- 0,0
DBNERS0311 -- 0,0
DBRDXU0713 -- 0,0
DBW20B0611 -- 0,0
DBW20B0711 -- 0,0
DBW20BS711 -- 0,0
DBW20D1211 -- 0,0
DBW20E0113 -- 0,0
DBW20E0411 -- 0,0
DBW20E0511 -- 0,0
DBW20E0611 -- 0,0
DBW20E0911 -- 0,0
EBNTX0212 -- 0,0
GNFIBA0614 -- 0,0
GNFIBA0814 81,00 0,0
GNFIBA0914 -- 0,0
GNFIBA1014 -- 0,0
GNFIBB0914 -- 0,0
GNQTRA0812 -- 0,0
RC6OGAOPEN -- 0,0
RCAEUAOPEN -- 0,0
RCAHEAOPEN -- 0,0
RCAKCAOPEN -- 0,0
RCAKGAOPEN -- 0,0
RCAT5AOPEN -- 0,0
RCATXAOPEN -- 0,0
RCBIEAOPEN -- 0,0
RCBTXAOPEN -- 0,0
RCCBNAOPEN -- 0,0
RCCCXAOPEN -- 0,0
RCCECAOPEN -- 0,0
RCCHCAOPEN -- 0,0
RCCIBAOPEN -- 0,0
RCCINAOPEN -- 0,0
RCCLEAOPEN -- 0,0
RCCMCAOPEN -- 0,0
RCCOFAOPEN -- 0,0
RCCOGAOPEN -- 0,0
RCCORAOPEN -- 0,0
RCCRUA1210 -- 0,0
RCCRUAOPEN -- 0,0
RCCTCAOPEN -- 0,0
RCCTXAOPEN -- 0,0
RCDACAOPEN -- 0,0
RCDAXAOPEN -- 0,0
RCDGRAOPEN -- 0,0
RCDIEAOPEN -- 0,0
RCDOSAOPEN -- 0,0
RCEGBAOPEN -- 0,0
RCENGAOPEN -- 0,0
RCESXAOPEN -- 0,0
RCFODAOPEN -- 0,0
RCGLDAOPEN -- 0,0
RCHOSAOPEN -- 0,0
RCHTXAOPEN -- 0,0
RCIB2AOPEN -- 0,0
RCIOBAOPEN -- 0,0
RCKAOAOPEN -- 0,0
RCKHAAOPEN -- 0,0
RCKTXAOPEN -- 0,0
RCLCOAOPEN -- 0,0
RCNAGAOPEN -- 0,0
RCNDXAOPEN -- 0,0
RCNIKAOPEN -- 0,0
RCNMBAOPEN -- 0,0
RCOMVAOPEN -- 0,0
RCOSBAOPEN -- 0,0
RCOTPAOPEN -- 0,0
RCPTXAOPEN -- 0,0
RCRDXAOPEN -- 0,0
RCRIBAOPEN -- 0,0
RCROGAOPEN -- 0,0
RCROXAOPEN -- 0,0
RCRTMAOPEN -- 0,0
RCRTXAOPEN -- 0,0
RCS40AOPEN -- 0,0
RCSABAOPEN -- 0,0
RCSAEAOPEN -- 0,0
RCSBEAOPEN -- 0,0
RCSBIAOPEN -- 0,0
RCSBOAOPEN -- 0,0
RCSCEAOPEN -- 0,0
RCSCPAOPEN -- 0,0
RCSCRAOPEN 260,00 1,2
RCSDEAOPEN -- 0,0
RCSDIAOPEN -- 0,0
RCSDXA0412 -- 0,0
RCSETAOPEN -- 0,0
RCSILAOPEN 73,40 -0,0
RCSOJAOPEN -- 0,0
RCSP5AOPEN -- 0,0
RCSSBAOPEN -- 0,0
RCSSFAOPEN -- 0,0
RCSUGAOPEN -- 0,0
RCSWRAOPEN -- 0,0
RCTCSAOPEN -- 0,0
RCTEAAOPEN -- 0,0
RCTGBAOPEN -- 0,0
RCTHYAOPEN -- 0,0
RCTKSAOPEN -- 0,0
RCTTKAOPEN -- 0,0
RCTVBAOPEN -- 0,0
RCUKBAOPEN -- 0,0
RCUTXAOPEN -- 0,0
RCVERAOPEN -- 0,0
RCVIGAOPEN -- 0,0
RCWGBAOPEN -- 0,0
RCWHTAOPEN -- 0,0
RCYKBAOPEN -- 0,0
UCBLXAOPEN -- 0,0
UCKTXAOPEN -- 0,0
UCPFTAOPEN -- 0,0
UCRDXAOPEN -- 0,0
UCROXAOPEN -- 0,0
UCSOXAOPEN -- 0,0
UCW20AOPEN -- 0,0

Kontrakty

Nazwa Kurs otw. Zmiana
FW20H11 2702,00 -0,1
FW20M11 2686,00 -0,5
FW20U11 2704,00 0,0
FW20Z10 2682,00 -0,1
FW40H11 -- 0,0
FW40M11 -- 0,0
FW40Z10 2770,00 -0,1
FCHFF11 -- 0,0
FCHFH11 -- 0,0
FCHFM11 -- 0,0
FCHFU11 -- 0,0
FCHFX10 -- 0,0
FCHFZ10 -- 0,0
FEURF11 -- 0,0
FEURH11 -- 0,0
FEURM11 -- 0,0
FEURU11 -- 0,0
FEURX10 -- 0,0
FEURZ10 -- 0,0
FUSDF11 -- 0,0
FUSDH11 295,00 0,9
FUSDM11 -- 0,0
FUSDU11 -- 0,0
FUSDX10 293,00 0,9
FUSDZ10 293,07 0,8
FACPH11 -- 0,0
FACPM11 -- 0,0
FACPZ10 -- 0,0
FKGHH11 -- 0,0
FKGHM11 -- 0,0
FKGHZ10 131,70 -0,6
FPEOH11 -- 0,0
FPEOM11 -- 0,0
FPEOZ10 182,25 -0,4
FPGEH11 -- 0,0
FPGEM11 -- 0,0
FPGEZ10 22,66 -0,1
FPGNH11 -- 0,0
FPGNM11 -- 0,0
FPGNZ10 -- 0,0
FPKNH11 -- 0,0
FPKNM11 -- 0,0
FPKNZ10 43,20 0,3
FPKOH11 -- 0,0
FPKOM11 -- 0,0
FPKOZ10 -- 0,0
FPZUH11 -- 0,0
FPZUM11 -- 0,0
FPZUZ10 -- 0,0
FTPSH11 -- 0,0
FTPSM11 -- 0,0
FTPSZ10 17,84 0,4

Kontrakty jednostki indeksowe

Nazwa Kurs otw. Zmiana
MW20 -- 0,0

Kontrakty opcyjne

Nazwa Kurs otw. Zmiana
OW20C1190 -- 0,0
OW20C1200 -- 0,0
OW20C1210 -- 0,0
OW20C1220 -- 0,0
OW20C1230 -- 0,0
OW20C1240 -- 0,0
OW20C1250 -- 0,0
OW20C1260 -- 0,0
OW20C1270 -- 0,0
OW20C1280 -- 0,0
OW20C1290 -- 0,0
OW20C1300 -- 0,0
OW20C1310 -- 0,0
OW20F1190 -- 0,0
OW20F1200 -- 0,0
OW20F1210 -- 0,0
OW20F1220 -- 0,0
OW20F1230 -- 0,0
OW20F1240 -- 0,0
OW20F1250 -- 0,0
OW20F1260 -- 0,0
OW20F1270 -- 0,0
OW20F1280 -- 0,0
OW20F1290 -- 0,0
OW20F1300 -- 0,0
OW20F1310 -- 0,0
OW20I1210 -- 0,0
OW20I1220 -- 0,0
OW20I1230 -- 0,0
OW20I1240 -- 0,0
OW20I1250 -- 0,0
OW20I1260 -- 0,0
OW20I1270 -- 0,0
OW20I1280 -- 0,0
OW20I1290 -- 0,0
OW20I1300 -- 0,0
OW20I1310 -- 0,0
OW20L0180 -- 0,0
OW20L0190 -- 0,0
OW20L0200 -- 0,0
OW20L0210 -- 0,0
OW20L0220 -- 0,0
OW20L0230 -- 0,0
OW20L0240 -- 0,0
OW20L0250 -- 0,0
OW20L0260 -- 0,0
OW20L0270 -- 0,0
OW20L0280 11,80 -19,3
OW20L0290 -- 0,0
OW20L0300 -- 0,0
OW20L0310 -- 0,0
OW20O1190 -- 0,0
OW20O1200 -- 0,0
OW20O1210 -- 0,0
OW20O1220 -- 0,0
OW20O1230 -- 0,0
OW20O1240 -- 0,0
OW20O1250 -- 0,0
OW20O1260 74,00 9,5
OW20O1270 -- 0,0
OW20O1280 -- 0,0
OW20O1290 -- 0,0
OW20O1300 -- 0,0
OW20O1310 -- 0,0
OW20R1190 -- 0,0
OW20R1200 -- 0,0
OW20R1210 -- 0,0
OW20R1220 -- 0,0
OW20R1230 -- 0,0
OW20R1240 -- 0,0
OW20R1250 -- 0,0
OW20R1260 -- 0,0
OW20R1270 -- 0,0
OW20R1280 -- 0,0
OW20R1290 -- 0,0
OW20R1300 -- 0,0
OW20R1310 -- 0,0
OW20U1210 -- 0,0
OW20U1220 -- 0,0
OW20U1230 -- 0,0
OW20U1240 -- 0,0
OW20U1250 -- 0,0
OW20U1260 -- 0,0
OW20U1270 -- 0,0
OW20U1280 -- 0,0
OW20U1290 -- 0,0
OW20U1300 -- 0,0
OW20U1310 -- 0,0
OW20X0180 -- 0,0
OW20X0190 -- 0,0
OW20X0200 -- 0,0
OW20X0210 -- 0,0
OW20X0220 -- 0,0
OW20X0230 -- 0,0
OW20X0240 1,30 28,7
OW20X0250 4,70 27,7
OW20X0260 -- 0,0
OW20X0270 -- 0,0
OW20X0280 -- 0,0
OW20X0290 -- 0,0
OW20X0300 -- 0,0
OW20X0310 -- 0,0

Obligacje

Nazwa Kurs otw. Zmiana
DS1013 -- 0,0
DS1015 -- 0,0
DS1017 -- 0,0
DS1019 -- 0,0
DS1020 -- 0,0
DZ0811 -- 0,0
DZ1111 -- 0,0
IZ0816 -- 0,0
IZ0823 -- 0,0
OK0112 -- 0,0
OK0113 -- 0,0
OK0711 -- 0,0
OK0712 -- 0,0
OK1012 -- 0,0
PS0412 -- 0,0
PS0413 -- 0,0
PS0414 -- 0,0
PS0415 -- 0,0
PS0416 -- 0,0
PS0511 -- 0,0
SP1210 -- 0,0
TZ0211 -- 0,0
TZ0212 -- 0,0
TZ0213 -- 0,0
TZ0511 99,94 -0,1
TZ0512 -- 0,0
TZ0513 -- 0,0
TZ0811 99,63 -0,4
TZ0812 -- 0,0
TZ0813 -- 0,0
TZ1111 -- 0,0
TZ1112 -- 0,0
TZ1113 -- 0,0
WS0429 -- 0,0
WS0437 -- 0,0
WS0922 -- 0,0
WZ0118 -- 0,0
WZ0121 -- 0,0
WZ0911 -- 0,0

Obligacje - Catalyst

Nazwa Kurs otw. Zmiana
EIB0526 -- 0,0
EIB0617 -- 0,0
EIB1211 -- 0,0
ELC0311 -- 0,0
ELC0911 -- 0,0
IDS1018 -- 0,0
IPS1014 -- 0,0
RAD0911 -- 0,0
RAD0912 -- 0,0
WAW0922 -- 0,0
WAW1017 -- 0,0
WAW1019 -- 0,0

PrawaDoAkcji

Nazwa Kurs otw. Zmiana
CERSANIT-PDA -- 0,0
EDINVEST-PDA -- 0,0
INTERBUD-PDA 19,10 -0,6
KREDYTIN-PDA -- 0,0
POLMED-PDA 3,20 -3,0
ROBYG-PDA 1,97 -0,5

PrawaPoboru

Nazwa Kurs otw. Zmiana
BRSP 3,83 -0,3

- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego "--" oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia

kom osz/

d3r74nl
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3r74nl