Trwa ładowanie...
d3ip50x
d3ip50x
espi

NOVIAN S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu ...

NOVIAN S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 06.11.2014 r. (8/2014)
Share
d3ip50x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-08
Skrócona nazwa emitenta
NOVIAN S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 06.11.2014 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd NOVIAN S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 06.11.2014 r. Akcjonariusz: DYFFRYN HOLDINGS LIMITED Liczba głosów na ZWZ: 663.312.018 Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 99,59% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 37,77%

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NOVIAN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NOVIAN S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-695 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nowogrodzka 50/515
(ulica) (numer)
883049200
(telefon) (fax)
novian@noviansa.com.pl www.noviansa.com.pl
(e-mail) (www)
8971749035 020845940
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-08 Jaromir Gorczyca Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ip50x

Podziel się opinią

Share
d3ip50x
d3ip50x