Trwa ładowanie...
d48rcni
espi

NOVITA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (2/15)

NOVITA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (2/15)

Share
d48rcni

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 15 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NOVITA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej "Spółka") niniejszym podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. Raporty kwartalne: Skonsolidowany raport za I kwartał 2015 roku ? 15 maja 2015 roku. Skonsolidowany raport za III kwartał 2015 roku ? 13 listopada 2015 roku. Raport półroczny: Skonsolidowany raport za I półrocze 2015 roku ? 28 sierpnia 2015 roku. Raporty roczne: Raport roczny za 2014 rok ? 20 marca 2015 roku. Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok ? 20 marca 2015 roku. Jednocześnie Spółka informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku na podstawie odpowiednio § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm., dalej ?Rozporządzenie?). Działając na podstawie § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Zarząd Spółki oświadcza, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe oraz półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Zarząd Spółki podaje jednocześnie do wiadomości okresy zamknięte w 2015 roku związane z publikacją wskazanych powyżej raportów okresowych: 1. 20 stycznia ? 20 marca 2015 roku w odniesieniu do publikacji raportów rocznych za rok 2014; 2. 01 maja ? 15 maja 2015 roku w odniesieniu do publikacji raportu za I kwartał 2015 roku; 3. 28 lipca ? 28 sierpnia 2015 roku w odniesieniu do publikacji raportu za I półrocze 2015 roku; 4. 30 października ? 13 listopada 2015 roku w odniesieniu do publikacji raportu za III kwartał 2015
roku. Podstawa prawna: § 103 ust. 1 oraz § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48rcni

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NOVITA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NOVITA | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 65-722 | | Zielona Góra | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Dekoracyjna | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 068 456 12 01 | | 068 456 13 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | novita@novita.com.pl | | www.novita.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 929-009-40-94 | | 970307115 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Radosław Muzioł Prezes Zarządu
2015-01-14 Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48rcni

Podziel się opinią

Share
d48rcni
d48rcni