Trwa ładowanie...
d4dlvez
d4dlvez
espi

NOVITA - zakup akcji Novity S.A. przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej (54/14)

NOVITA - zakup akcji Novity S.A. przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej (54/14)
Share
d4dlvez
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 14
Data sporządzenia: 2014-07-09
Skrócona nazwa emitenta
NOVITA
Temat
zakup akcji Novity S.A. przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Novity S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie przekazane przez członka Rady Nadzorczej Spółki, w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa"), w którym informuje, że osoba blisko z nim związana w rozumieniu art.160 ust.2a Ustawy, tj. "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu, w której to spółce pełni funkcję Prezesa Zarządu, dokonała w dniu 07 lipca 2014r., transakcji nabycia 739.652 sztuk akcji "NOVITA" S.A.na rynku regulowanym GPW w Warszawie, w ramach ogłoszonego przez Spółkę w dniu 29 kwietnia 2014r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki"NOVITA" S.A. w liczbie zapewniającej 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Novity S.A., za cenę 25.887.820,00 zł (średnia cena: 35,00 zł).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NOVITA SA
(pełna nazwa emitenta)
NOVITA Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
65-722 Zielona Góra
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Dekoracyjna 3
(ulica) (numer)
068 456 12 01 068 456 13 51
(telefon) (fax)
novita@novita.com.pl www.novita.com.pl
(e-mail) (www)
929-009-40-94 970307115
(NIP) (REGON)
d4dlvez

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Józef Wołejko Prezes Zarzadu
2014-07-09 Krzysztof Barański Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dlvez

Podziel się opinią

Share
d4dlvez
d4dlvez