Trwa ładowanie...
dzaf76y

NOVITA - Zakup akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej (37/15)

NOVITA - Zakup akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej (37/15)

Share
dzaf76y

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 15 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | NOVITA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zakup akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej ?Spółka?) zawiadamia, że w dniu dzisiejszym członek Rady Nadzorczej Spółki posiadający dostęp do informacji poufnych poinformował Spółkę, że osoba z nim blisko związana w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 94, dalej "Ustawa o obrocie"), w której pełni funkcję jednoosobowego zarządu i w której posiada większość udziałów, w dniach: 09, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24 i 27 lipca 2015 roku oraz 1, 2 i 3 września 2015 roku kupiła łącznie na rynku regulowanym na GPW w Warszawie w zwykłych transakcjach sesyjnych 400 akcji Novita S.A. za łączną cenę 21 428,74 zł, tj. po średnim kursie 53,57 zł, przy czym: 1)09 lipca 2015 roku kupiła łącznie 24 akcje Novita S.A. za cenę 1 269,12 zł, tj. po średnim kursie 52,88 zł, 2)15 lipca 2015 roku kupiła łącznie 24 akcje Novita S.A. za cenę 1 274,37 zł, tj. po średnim kursie 53,10 zł, 3)16 lipca 2015 roku kupiła łącznie 30
akcji Novita S.A. za cenę 1 612,16 zł, tj. po średnim kursie 53,74 zł, 4)17 lipca 2015 roku kupiła łącznie 42 akcje Novita S.A. za cenę 2 263,80 zł, tj. po średnim kursie 53,90 zł, 5)20 lipca 2015 roku kupiła łącznie 42 akcje Novita S.A. za cenę 2 239,87 zł, tj. po średnim kursie 53,33 zł, 6)21 lipca 2015 roku kupiła łącznie 44 akcje Novita S.A. za cenę 2 396,70 zł, tj. po średnim kursie 54,47 zł, 7)22 lipca 2015 roku kupiła łącznie 47 akcji Novita S.A. za cenę 2 556,72 zł, tj. po średnim kursie 54,40 zł, 8)24 lipca 2015 roku kupiła łącznie 42 akcje Novita S.A. za cenę 2 263,62 zł, tj. po średnim kursie 53,90 zł, 9)27 lipca 2015 roku kupiła łącznie 55 akcji Novita S.A. za cenę 2 969,98 zł, tj. po średnim kursie 54,00 zł, 10)01 września 2015 roku kupiła łącznie 18 akcji Novita S.A. za cenę 1 930,60 zł, tj. po średnim kursie 51,70 zł, 11)02 września 2015 roku kupiła łącznie 22 akcje Novita S.A. za cenę 1 141,80 zł, tj. po średnim kursie 51,90 zł, 12)03 września 2015 roku kupiła 10 akcji Novita S.A. za cenę
510,00 zł, tj. po kursie 51,00 zł. Wartość dokonanych transakcji przeliczona według średniego kursu NBP z dnia zawarcia danych transakcji, przekroczyła równowartość 5 000 euro 2 września 2015 roku. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzaf76y

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NOVITA S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NOVITA | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 65-722 | | Zielona Góra | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Dekoracyjna | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 068 456 12 01 | | 068 456 13 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | novita@novita.com.pl | | www.novita.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 929-009-40-94 | | 970307115 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Anna Kozłowska Prokurent
2015-09-04 Małgorzata Chołost Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzaf76y

Podziel się opinią

Share
dzaf76y
dzaf76y