Trwa ładowanie...
d3r65hz
espi

NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych - korekta raportu...

NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych - korekta raportu bieżącego (118/2012)
Share
d3r65hz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 118 | / | 2012 | K | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NOWAGALA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych - korekta raportu bieżącego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym nr 118/2012 z dnia 7 września 2012 roku błędnie podano ilość nabytych akcji własnych. Spółka w dniu 7 września nabyła 4.000 akcji własnych (w raporcie podano, iż nabyto 3.000 akcji własnych) po średniej cenie 1,99 zł/szt. Nabyte akcje miały wartość nominalną 4.000 złotych, a ich udział w kapitale własnym i głosach na walnym zgromadzeniu emitenta wynosił 0,0070%. Uwzględniając korektę łącznie spółka wraz z podmiotem zależnym CNG Luxembourg posiadała na dzień 7 września 2012 roku 9.412.836 akcji (w tym podmiot zależny posiada 8.983.608 akcji) stanowiących 9.412.836 głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, zaś obecnie na dzień 25 stycznia 2013 roku spółka łącznie wraz z podmiotem zależnym CNG Luxembourg posiada 9.891.375 akcji własnych. Podstawa prawna: §6 pkt 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CERAMIKA NOWA GALA SA
(pełna nazwa emitenta)
NOWAGALA Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
26-200 Końskie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ceramiczna 1
(ulica) (numer)
041 39 01 100 041 39 01 102
(telefon) (fax)
info@nowa-gala.com.pl www.nowa-gala.com.pl
(e-mail) (www)
658-10-02-540 290556362
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Waldemar Piotrowski Prezes zarządu
2013-01-25 Zbigniew Polakowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r65hz

Podziel się opinią

Share
d3r65hz
d3r65hz