Trwa ładowanie...
d4m1ake

NOWAGALA - Nabycie znacznego pakietu akcji - przekroczenie 15% w ogólnej liczbie głosów w związk...

NOWAGALA - Nabycie znacznego pakietu akcji - przekroczenie 15% w ogólnej liczbie głosów w związku z prowadzonym skupem akcji własnych. (4/2012)

Share
d4m1ake

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NOWAGALA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie znacznego pakietu akcji - przekroczenie 15% w ogólnej liczbie głosów w związku z prowadzonym skupem akcji własnych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. informuje, że w ramach prowadzonych skupów akcji własnych, w dniu 02 stycznia 2012 r. za pośrednictwem biura maklerskiego, w ramach pakietowej transakcji sesyjnej nabyto 210.929 akcji własnych. W wyniku tej transakcji łączna liczba głosów posiadanych przez emitenta i jego spółkę zależną CNG Luxembourg s.a.r.l. na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki przekroczyła 15% ogólnej liczby głosów. Przed zmianą udziału w kapitale zakładowym spółka (razem z podmiotem zależnym CNG Luxembourg s.a.r.l) posiadała 8.489.940 akcji własnych stanowiących 14,88% udziału w kapitale zakładowym i dających prawo do 8.489.940 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 14,88% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Na dzień 02 stycznia 2012 r. spółka (razem z podmiotem zależnym CNG Luxembourg s.a.r.l) posiada 8.700.869 akcji własnych stanowiących 15,25% udziału w kapitale zakładowym i dających prawo do 8.700.869 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 15,25% ogólnej liczby głosów na
walnym zgromadzeniu. Równocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z art. 364 ksh spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. Podstawa prawna: art. 70 pkt.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m1ake

| | | CERAMIKA NOWA GALA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NOWAGALA | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 26-200 | | Końskie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ceramiczna | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 041 39 01 100 | | 041 39 01 102 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@nowa-gala.com.pl | | www.nowa-gala.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 658-10-02-540 | | 290556362 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-02 Waldemar Piotrowski Prezes zarządu
2012-01-02 Zbigniew Polakowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m1ake

Podziel się opinią

Share
d4m1ake
d4m1ake