Trwa ładowanie...
d2y7qno
espi

NOWAGALA - Nabycie znacznego pakietu akcji - przekroczenie progu 15% na WZ. (73/2011)

NOWAGALA - Nabycie znacznego pakietu akcji - przekroczenie progu 15% na WZ. (73/2011)
Share
d2y7qno

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 73 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NOWAGALA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie znacznego pakietu akcji - przekroczenie progu 15% na WZ. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. informuje o otrzymaniu, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, zawiadomienia od AMPLICO PTE S.A, że zarządzany przez nie AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny przekroczył 15% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przekroczenie progu 15% nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji nabycia akcji emitenta w dniu 19 lipca 2011 roku. Bezpośrednio przed zmianą udziału AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny posiadało 8.333.083 akcje, co stanowiło 14,61% kapitału zakładowego spółki i uprawniało do 8.333.083 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 14,61% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu. Aktualnie AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny posiada 8.703.963 akcje emitenta co stanowi 15,26% kapitału zakładowego spółki i uprawnia do 8.703.963 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 15,26% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu. Inwestycja stanowi lokatę o
charakterze portfelowym. W perspektywie 12 miesięcy AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny dopuszcza możliwość zwiększenia ilości posiadanych akcji w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej i funkcjonowania spółki. Celem nabycia akcji emitenta jest lokowanie aktywów w ramach działalności inwestycyjnej Funduszu z zamiarem osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat. AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź zmian w kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania spółki. Podstawa prawna: art. 70 pkt.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CERAMIKA NOWA GALA SA
(pełna nazwa emitenta)
NOWAGALA Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
26-200 Końskie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ceramiczna 1
(ulica) (numer)
041 39 01 100 041 39 01 102
(telefon) (fax)
info@nowa-gala.com.pl www.nowa-gala.com.pl
(e-mail) (www)
658-10-02-540 290556362
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-26 Waldemar Piotrowski Prezes Zarządu
2011-07-26 Zbigniew Polakowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2y7qno

Podziel się opinią

Share
d2y7qno
d2y7qno