Trwa ładowanie...
Informacja prasowa
17-01-2019 13:32

Nowelizacja Kodeksu Pracy w 2019r. Trzy istotne zmiany dla pracodawców i pracowników

Nowelizacja Kodeksu Pracy oznacza nowe prawa i nowe obowiązki, a stawić im czoła muszą zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Prace nad zmianami w Kodeksie, prowadzone były od kilkunastu miesięcy. Specjalnie do tego powołana Komisja Kodyfikacyjna zapowiadała nowelizacje, które wzbudzały niemałe kontrowersje. Odpracowanie przerwy na papierosa, zwolnienia kobiet w ciąży czy likwidacja urlopu na żądanie, to tylko niektóre z nich. Ostatecznie, ku uldze tysięcy związkowców, nie zostały jednak zatwierdzone. Sprawdź, zatem co zmieniło się w Prawie Pracy i co cię czeka w najbliższym czasie.

Nowelizacja Kodeksu Pracy w 2019r. Trzy istotne zmiany dla pracodawców i pracownikówŹródło: Materiały prasowe
d157px9
d157px9

Wypłata na konto bankowe pracownika

Jedna ze zmian, która ma zostać wprowadzona jeszcze w tym roku dotyczy wypłaty wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z art. 86 par. k.p. podstawową formą wypłaty wynagrodzenia jest gotówka do rąk pracownika. Inna forma przekazania wynagrodzenia za pracę wymaga odpowiedniej regulacji układu zbiorowego pracy bądź uprzedniej pisemnej zgody zatrudnionego. Nowelizacja kodeksu pracy zobowiązuje pracodawcę do przelania wypłaty na wskazany przez pracownika rachunek bankowy, chyba, że pracownik złoży wniosek w formie papierowej lub elektronicznej o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Przelewanie wynagrodzeń na konto pracowników stosowane jest w firmach już od dawna. Jednak, pomimo szeregu udogodnień oferowanych nam przez banki, przekazywanie wynagrodzenia w formie gotówki występuje nadal. Nowelizacja artykułu 86 Kodeksu Pracy nie narzuca pracownikom zrezygnowania z przyjmowania wypłaty do rąk własnych. Niektórzy - co wynika z przyzwyczajeń, stylu życia czy wieku po prostu wolą dostawać pieniądze do ręki, dlatego uważam, że jest to właściwe rozwiązanie, bo niczego mimo wszystko nikomu nie narzuca- mówi Filip Aryanowicz, wiceprezes agencji pracy Bisar.

W związku z nowelizacją, do dnia 21 stycznia 2019r. na pracodawcy spoczywa obowiązek poinformowania swoich pracowników drogą elektroniczną bądź tradycyjną, o obowiązku podania numeru rachunku bankowego, na który ma być przelewane wynagrodzenie za pracę. Jeżeli pracownik nadal chce otrzymywać wypłatę do rąk własnych, w tym celu musi złożyć stosowny wniosek, również pisemnie bądź mailowo w ciągu 7 dni od otrzymania od pracodawcy takiej informacji.

Akta osobowe a ich forma

Nowelizacja Kodeksu Pracy dotyczy również prowadzenia akt osobowych pracownika. W tym celu został zmieniony art. 94 ust. 9 a) k.p., który mówi, że pracodawca ma obowiązek: "prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników". Należy pamiętać jednak o tym, że w przypadku zmiany dokumentów w postaci elektronicznej na papierową samo zeskanowanie ich nie wystarczy. Zgodnie z art. 94 (8) k.p. Każde odwzorowanie dokumentacji będzie musiało zostać opatrzone "kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym upoważnionej przez pracodawcę osoby, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym".

d157px9

Natomiast zmiana postaci dokumentu elektronicznego na papierowy, nastąpi przez sporządzenie wydruku i opatrzenie go podpisem pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Obie formy prowadzenia dokumentacji będą równoważne.

Akta osobowe a ich przechowywanie

Analizując zmiany wprowadzone w Kodeksie Pracy, na uwagę zasługuje również art. 94 ust. 9 b) k.p dotyczący przechowywania akt osobowych pracowników. Od 1 stycznia br. pracodawca ma obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba, że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Dokumentacja pracownicza, a co za tym idzie jej przechowywanie od zawsze stanowi ważny element podczas zatrudnienia, jak i zakończenia wykonywania pracy przez pracownika. Nowelizacja ustawy ma skrócić okres przechowywania dokumentacji do 10 lat, do tej pory było to 50 lat. Zapis ten dotyczy wszystkich tych, którzy rozpoczęli pracę między 1 stycznia 1999 roku, a 31 grudnia 2018 roku. Natomiast okres przechowywania dokumentacji dla osób zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 roku będzie nadal wynosił, co do zasady 50 lat- dodaje Filip Aryanowicz, wiceprezes Bisar.

Informacja o okresie przechowywania dokumentacji

Co więcej, zgodnie z art. 94 6 k.p. pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi wraz ze świadectwem pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej informację o okresie przechowywania jego dokumentacji pracowniczej. Ponadto pracodawca musi poinformować byłego już pracownika o możliwości odbioru dokumentacji do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu jej przechowywania oraz o jej zniszczeniu w przypadku, gdy nie zostanie odebrana w terminie. Zniszczenie wspomnianej dokumentacji pracowniczej przez pracodawcę zgodnie z art. 94 7 k.p., musi odbywać się w sposób uniemożliwiający odtworzenie jej treści, w terminie do 12 miesięcy po upływie okresu przeznaczonego na odbiór dokumentacji pracowniczej.

Źródło: https://www.lexlege.pl/kodeks-pracy/, http://hrranking.pl/

d157px9
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d157px9