Trwa ładowanie...
d3t45d4

NTT SYSTEM S.A. - Podpisanie umowy dostawy ze Skarbem Państwa ? Inspektoratem Uzbrojenia (27/2012)

NTT SYSTEM S.A. - Podpisanie umowy dostawy ze Skarbem Państwa ? Inspektoratem Uzbrojenia (27/2012)

Share
d3t45d4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NTT SYSTEM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy dostawy ze Skarbem Państwa ? Inspektoratem Uzbrojenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd NTT System S.A. (Spółka)
informuje, iż w dniu 27 listopada 2012 r. otrzymał podpisaną umowę pomiędzy konsorcjum: WebTradeCenter Sp. z o.o., NTT System S.A. i Teneo Polska Sp. z o.o.- reprezentowanym przez lidera, tj. WebTradeCenter Sp. z o.o., a Skarbem Państwa - Inspektoratem Uzbrojenia (Zamawiającym) na dostawę stacji roboczych do komórek/jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej o wartości 13 008 000 PLN (trzynaście milionów osiem tysięcy złotych) brutto. Termin dostawy - 45 dni od daty zawarcia umowy, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Kary umowne i upusty, określone w umowie, nie mogą przekroczyć 10% wartości umowy. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych bądź opustów. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych emitenta. | | | | | | | |
| | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t45d4

| | | NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NTT SYSTEM S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-077 Warszawa-Wesoła | | Zakręt | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Trakt Brzeski | | 89 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 | | +48 (22) 773 62 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@ntt.pl | | www.ntt.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 113-25-18-415 | | 15854360 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-27 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
2012-11-27 Krzysztof Porębski Członek Zarządu Krzysztof Porębski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t45d4

Podziel się opinią

Share
d3t45d4
d3t45d4