Trwa ładowanie...
d3rnxuy
espi
25-03-2013 22:06

NTT SYSTEM S.A. - Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie wypłaty dywidendy (3/2013)

NTT SYSTEM S.A. - Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie wypłaty dywidendy (3/2013)

Share
d3rnxuy
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-25
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 38 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 z poźn. zm.) Zarząd NTT System S.A. informuje o podjęciu decyzji w sprawie deklaracji wypłaty dywidendy. W związku z opublikowanym w dniu 21 marca 2013 r. sprawozdaniem finansowym NTT System S.A. za rok 2012, Zarząd Emitenta podjął w dniu 25 marca 2013 r. uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012, na podstawie której będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy NTT System S.A. przyjęcie propozycji wypłaty dywidendy w wysokości 0,03 zł (słownie: trzy grosze) na jedną akcję. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku NTT System S.A. podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NTT System S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rnxuy

| | | NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NTT SYSTEM S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-077 Warszawa-Wesoła | | Zakręt | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Trakt Brzeski | | 89 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 | | +48 (22) 773 62 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@ntt.pl | | www.ntt.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 113-25-184-15 | | 15854360 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-25 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
2013-03-25 Krzysztof Porębski Członek Zarządu Krzysztof Porębski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rnxuy
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3rnxuy