Trwa ładowanie...
d383fjf

NTT SYSTEM S.A. - Terminarz i zakres przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012 (2/2...

NTT SYSTEM S.A. - Terminarz i zakres przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012 (2/2012)

Share
d383fjf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NTT SYSTEM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminarz i zakres przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie, działając zgodnie z § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (zwanego dalej "Rozporządzeniem"), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2012: I. Raporty kwartalne: - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2011 r. ? 29 lutego 2012 r. - Raport kwartalny za I kwartał 2012 r. - 15 maja 2012 r. - Raport kwartalny za III kwartał 2012 r. - 14 listopada 2012 r. Jednocześnie Emitent zawiadamia, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2012 r. II. Raport półroczny: - Raport półroczny za I półrocze 2012 r. ? 31 sierpnia 2012 r. III. Raporty roczne: - Raport roczny za 2011 r. ? 30 kwietnia 2012 r. Zarząd
NTT System S.A. (jednostki dominującej Grupy Kapitałowej NTT System S.A.) informuje również o odstąpieniu począwszy od I kwartału 2012 r., w oparciu o aktualny stan, od sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ze względu na posiadanie wyłącznie nieistotnych jednostek zależnych dla realizacji celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Emitenta i spółek Grupy Kapitałowej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d383fjf

| | | NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NTT SYSTEM S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-077 Warszawa-Wesoła | | Zakręt | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Trakt Brzeski | | 89 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 | | +48 (22) 773 62 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@ntt.pl | | www.ntt.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 113-25-18-415 | | 15854360 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
2012-01-31 Krzysztof Porębski Członek Zarządu Krzysztof Porębski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d383fjf

Podziel się opinią

Share
d383fjf
d383fjf