Trwa ładowanie...
d4m1i5r

NTT SYSTEM S.A. - Terminarz i zakres przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013 (1/2...

NTT SYSTEM S.A. - Terminarz i zakres przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013 (1/2013)

Share
d4m1i5r

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NTT SYSTEM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminarz i zakres przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie, działając zgodnie z § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (zwanego dalej "Rozporządzeniem"), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2013: I. Raporty kwartalne: - Raport kwartalny za I kwartał 2013 r. - 15 maja 2013 r. - Raport kwartalny za III kwartał 2013 r. - 14 listopada 2013 r. Jednocześnie Emitent zawiadamia, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2013 r. oraz zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Spółka rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r. II. Raport półroczny: - Raport półroczny za I półrocze 2013 r. ? 02 września 2013 r. III. Raport roczny: - Raport roczny za 2012 r. ? 21
marca 2013 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m1i5r

| | | NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NTT SYSTEM S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-077 Warszawa-Wesoła | | Zakręt | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Trakt Brzeski | | 89 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 | | +48 (22) 773 62 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@ntt.pl | | www.ntt.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 113-25-18-415 | | 15854360 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
2013-01-31 Krzysztof Porębski Członek Zarządu Krzysztof Porębski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m1i5r

Podziel się opinią

Share
d4m1i5r
d4m1i5r