Trwa ładowanie...
d2itzw6
d2itzw6
espi

NWAI DOM MAKLERSKI S.A. - Zawiadomienie o transakcjach przesłane przez osoby obowiązane (10/2013)

NWAI DOM MAKLERSKI S.A. - Zawiadomienie o transakcjach przesłane przez osoby obowiązane (10/2013)
Share
d2itzw6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-24
Skrócona nazwa emitenta
NWAI DOM MAKLERSKI S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcjach przesłane przez osoby obowiązane
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
NWAI Dom Maklerski S.A. ("Emitent") zgodnie z otrzymanymi w dniu 22 oraz 23 lipca 2013 r. w trybie art. 160 ust. 1 w zw. z art. 161a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384, ze zmianami) jednobrzmiącymi zawiadomieniami od Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej Emitenta przekazuje do wiadomości treść informacji o transakcji nabycia akcji na okaziciela spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie o transakcjach przesłane przez Prezesa Zarządu Emitenta Mateusza Walczaka.pdf Zawiadomienie o transakcjach przesłane przez Prezesa Zarządu Emitenta Mateusza Walczaka
Zawiadomienie o transakcjach przesłane przez Wiceprezesa Zarządu Emitenta Łukasza Knap.pdf Zawiadomienie o transakcjach przesłane przez Wiceprezesa Zarządu Emitenta Łukasza Knap
Zawiadomienie o transakcjach przesłane przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta Łukasza Gerbszt.pdf Zawiadomienie o transakcjach przesłane przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta Łukasza Gerbszt

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NWAI DOM MAKLERSKI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-357 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nowy Świat 64
(ulica) (numer)
22 201 97 50 22 201 97 51
(telefon) (fax)
www.nwai.pl
(e-mail) (www)
5252423576 141338474
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Łukasz Knap Wiceprezes Zarządu
2013-07-24 Paweł Polaczek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2itzw6

Podziel się opinią

Share
d2itzw6
d2itzw6