Trwa ładowanie...
d2agyx0

NWZ Idea Banku zatwierdziło program emisji BPW o wartości do 1 mld zł

Warszawa, 18.01.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Idea Banku zatwierdzili pierwszy program emisji bankowych papierów wartościowych o łącznej wartości do 1 mld zł, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
Share
d2agyx0

"Walne zgromadzenie ustanawia program emisji bankowych papierów wartościowych spółki (Pierwszy Program Emisji BPW) do kwoty 1 000 000 000,00 zł" - czytamy w uchwale.

W ramach programu Idea Bank wyemituje w terminie do 31 grudnia 2016 r. więcej niż jedną serię bankowych papierów wartościowych imiennych, nie posiadających formy dokumentu, o wartości nominalnej 100 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 mld zł.

BPW będą emitowane z złotych, będą zabezpieczone lub niezabezpieczone i podporządkowane lub niepodporządkowane, oprocentowane lub strukturyzowane. Będą one podlegać wykupowi w okresie nie dłuższym niż 7 lat od daty emisji, z zastrzeżeniem przypadków przedterminowego wykupu.

d2agyx0

"Upoważnia się zarząd spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały. Ponadto zarząd upoważniony jest do ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych serii BPW, harmonogramu oferty, okresu zapadalności i marży poszczególnej serii BPW w ramach określonych niniejszą uchwałą" - czytamy także w uchwale.

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w kwietniu tego roku.

(ISBnews)

d2agyx0

Podziel się opinią

Share
d2agyx0
d2agyx0