Trwa ładowanie...
d2gc2qg
rząd

Obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

Share
d2gc2qg

23.12. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszych obrad rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012.

Ministrowie przedstawili także propozycje działań na 2011 r. w kontekście m.in. polskiej prezydencji.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

d2gc2qg

Projekt nowelizacji ustawy uwzględnia wymogi wspólnotowe związane z przemieszczaniem się i pobytem obywateli Unii Europejskiej na terytorium państw członkowskich.

Zaproponowano zniesienie opłat za wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu w Polsce obywatela Unii Europejskiej lub wydanie karty pobytu członkowi jego rodziny.

Założono, że jeśli obywatel UE pracował w naszym kraju, ale nie zachował prawa do pobytu w nim, to jego dziecko będzie mogło pozostać w Polsce do czasu zakończenia nauki lub studiów. Rodzicowi, który sprawuje opiekę nad takim dzieckiem, będzie przysługiwało prawo pobytu w naszym kraju do osiągnięcia przez nie pełnoletniości, a czasami także dłużej do momentu zakończenia przez nie nauki lub studiów.

Zgodnie z projektem, obywatelowi UE (lub członkowi jego rodziny, który nie jest obywatelem Unii) w decyzji o jego wydaleniu zostanie zawarty nakaz opuszczenia Polski w terminie nie krótszym niż 31 dni, z możliwością wyznaczenia krótszego czasu. Doprowadzenie takiej osoby do granicy będzie zadaniem komendanta oddziału Straży Granicznej.

d2gc2qg

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012, przedłożone przez ministra sportu i turystyki.

Zaktualizowano listę przedsięwzięć związanych z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012.

d2gc2qg

Zmieniono nazwy dwóch przedsięwzięć: pierwsze z nich to budowa inwestycji sportowo-rekreacyjnej "Termy Maltańskie". Zmiana wynika z uściślenia rozmiarów inwestycji oraz z konieczności uwzględnienia w przebiegu prac etapów jej powstawania. Drugie to Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Zmiana nazwy tego przedsięwzięcia wynika z tego, że inwestycja została umieszczona w wykazie indykatywnym indywidualnych projektów kluczowych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i będzie finansowana ze środków tego programu.

Do listy dodano trzy nowe inwestycje. Dwie z nich dotyczą Gdańska. Jedna obejmuje przedsięwzięcia związane z budową parkingów, przebudową ciągów komunikacyjnych oraz urządzaniem terenów zielonych w obrębie stadionu Arena Bałtycka. Druga to budowa gazociągu dystrybucyjnego wysokiego ciśnienia relacji Kolnik-Gdańsk wraz z obiektami towarzyszącymi. Trzecią inwestycją jest budowa Centrum Pobytowego Wilcza we Wrocławiu. Inwestycja ta jest niezbędna ze względu na korzystne usytuowanie w pobliżu kompleksu sportowego mieszczącego się na tej samej ulicy. W jej skład wejdą m.in.: 4 pełnowymiarowe boiska z podgrzewaną murawą, 7 boisk treningowych, hotele, basen, parking.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d2gc2qg

Podziel się opinią

Share
d2gc2qg
d2gc2qg