Trwa ładowanie...
dh7kpio

Od nowego roku zmiany w urlopach

Od nowego roku pracownicy zyskają więcej wolnego na opiekę nad dzieckiem. Dodatkowy urlop macierzyński zostanie wydłużony o dwa tygodnie a urlop ojcowski o tydzień. Dzięki zmianom w przepisach ojcowie będą mogli liczyć nawet na pół roku dodatkowego wolnego.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Od nowego roku zmiany w urlopach
(thinkstock)
dh7kpio

Od 1 stycznia 2012 r. dodatkowy urlop macierzyński zostanie wydłużony z dwóch do czterech tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka. Z trzech do sześciu tygodni – kiedy urodzi się co najmniej dwójka. Z dłuższego wolnego skorzystają także ci, którym urodziło się dziecko w ostatnim czasie.

Z dłuższej opieki nad dzieckiem skorzystają także ojcowie. Tylko do końca tego roku wymiar urlopu tacierzyńskiego będzie wynosił tydzień. Już od 1 stycznia 2012 wzrośnie on do 2 tygodni.

„Z dłuższych urlopów rodzicielskich będą mogli skorzystać niektórzy rodzice dzieci urodzonych jeszcze w tym roku. Prawo do cztero- lub sześciotygodniowego dodatkowego macierzyńskiego zyskają bowiem osoby, które 1 stycznia 2012 r. będą przebywać na zwykłym lub dodatkowym urlopie macierzyńskim w jego dotychczasowym wymiarze - czytamy w 'Gazecie Prawnej'. - W tym dniu trwał będzie jeszcze urlop macierzyński osób, które rozpoczęły go np. 8 sierpnia tego roku. 22. tydzień wolnego (20 tygodni zwykłego macierzyńskiego i dwa dodatkowego) upłynie bowiem 8 stycznia 2012 r. 1 stycznia przyszłego roku nadal będzie on trwał, więc dwutygodniowy dodatkowy urlop macierzyński takiej osoby zostanie wydłużony do czterech tygodni."
*Pracodawca nie powie „nie” *

dh7kpio

Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek ojca. Pracownik powinien go złożyć w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Warto wyraźnie zaznaczyć, że pracodawca nie ma prawa odmówić udzielenia ojcu takiego urlopu.

Trzeba jednak pamiętać, że dla wymiaru urlopu liczy się data urodzenia się dziecka, a nie data wystąpienia z wnioskiem o urlop. Nie ma znaczenia czy w tym czasie przypadają święta lub dni wolne. Urlopu ojcowskiego nie można dzielić i wykorzystywać w poszczególnych dniach.

Pracownikowi przysługuje za ten czas zasiłek macierzyński. Wynosi on 100% podstawy wymiaru. Wysokość zasiłku to 100% średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy. Na dłuższy urlop mogą też liczyć ci ojcowie, którym dziecko urodziło się w tym roku, jeśli do tej pory nie wykorzystali tacierzyńskiego.

„Dla przykładu jeżeli dziecko urodziło się 1 września tego roku, mężczyzna ma prawo wziąć urlop ojcowski do 1 września 2012 (czyli zanim dziecko ukończy pierwszy rok życia) – podaje 'Gazeta Prawna'. - Jeśli ojciec wstrzyma się z jego wykorzystaniem w tym roku, od 1 stycznia będzie mógł przebywać na urlopie dwa, a nie jeden tydzień. Dzięki wydłużeniu urlopów od nowego roku mężczyźni będą mogli mieć rekordowo długi czas wolny na opiekę nad dzieckiem. W niektórych przypadkach może on wynieść nawet 12 tygodni. Stanie się tak, jeśli matka dziecka zrezygnuje z części zwykłego urlopu macierzyńskiego po 14 tygodniach korzystania z niego. Wówczas z pozostałej części (6 tygodni) będzie mógł skorzystać ojciec dziecka. Jeśli wykorzysta on także dodatkowy urlop macierzyński (podwyższony wymiar – 4 tygodnie) oraz ojcowski (podwyższony 2 tygodnie), na opiekę nad dzieckiem będzie mógł poświęcić prawie trzy miesiące.”

dh7kpio

„Jeszcze dłuższy czas wolny może przysługiwać ojcom bliźniaków. Jeśli matka zrezygnuje po 14 tygodniach z dalszej części urlopu macierzyńskiego, na opiekę nad dzieckiem będą mogli łącznie poświęcić aż 25 tygodni – wyjaśnia na łamach 'Gazety Prawnej' Krzysztof Misztal, radca prawny z kancelarii Kobierzyński i Wspólnicy - Oznacza to, że może nie być ich w pracy przez prawie pół roku (bez tygodnia).”

Natomiast w przypadku adopcji dziecka pracownik może wykorzystać urlop ojcowski do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

*Prawo a nie obowiązek *

Jak wynika ze statystyk, w Polsce zaledwie jeden na stu pracujących ojców decyduje się na urlop tacierzyński. Dla porównania: w Szwecji 42% ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego. Ponura polska statystyka w dużym stopniu wynika z niewiedzy.

dh7kpio

Bonus w postaci pełnopłatnego urlopu dla świeżo upieczonych ojców przysługuje wyłącznie pracownikom (zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę). Nie może więc z niego skorzystać osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, dzieła czy też tzw. współpracy.

Na urlop tego rodzaju trzeba się jednak szybko zdecydować. Pracujący tata może skorzystać z tego przywileju do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Jeżeli w tym czasie tego nie uczyni - urlop przepadnie.

Istotną zaletą urlopu ojcowskiego jest to, że można z niego skorzystać w tym samym czasie, kiedy z urlopu macierzyńskiego korzysta kobieta.

Celem wprowadzenia urlopu tacierzyńskiego było stworzenie pracującym ojcom szansy pogodzenia rodzicielstwa z życiem zawodowym. Wydaje się, że ustawodawca uregulował tę kwestię w sposób bardzo korzystny. To czy pracownicy będą korzystać z tej możliwości zależy już jednak tylko od nich.

dh7kpio

Podziel się opinią

Share
dh7kpio
dh7kpio