Trwa ładowanie...
d3evbn6

Odpisy BZ WBK wzrosły o 31,8% kw/kw do 284,6 mln zł w IV kw. 2014 r.

Warszawa, 03.02.2015 (ISBnews) - Odpisy na utratę wartości Banku Zachodniego WBK wzrosły o 31,8% w skali kwartału do 284,6 mln zł w IV kw. , głównie ze względu na zwiększenie rezerw w portfelu korporacyjnym, poinformował bank.

Share
d3evbn6

"W ciągu ostatnich trzech miesięcy roku wystąpiły zwiększenia rezerw w portfelu klientów korporacyjnych, zrealizowano sprzedaż kredytów niepracujących (516,3 mln zł), kontynuowano przeglądy portfeli kredytowych oraz przeprowadzono walidację parametrów wykorzystywanych w procesie szacowania rezerw" - czytamy w raporcie.

W całym 2014 r. obciążenie rachunku zysków i strat grupy BZ WBK z tytułu odpisów związanych z utratą wartości należności kredytowych osiągnęło wartość 836,6 mln zł i zwiększyło się o 14,7% r/r. Udział w tej pozycji grupy SCB wyniósł 78,5 mln zł.

"Ujemne saldo rezerw na poniesione zidentyfikowane straty (indywidualne i portfelowe) za cały 2014 r. wyniosło 975,4 mln zł i zwiększyło się o 9,5% r/r w wyniku wzrostu wartości odpisów na należności od podmiotów gospodarczych rozpatrywanych indywidualnie i portfelowo z jednoczesnym spadkiem wartości odpisów z tytułu ekspozycji wobec klientów indywidualnych. Niższe o 43,4% r/r dodatnie saldo odpisów na poniesione niezidentyfikowane straty (IBNR) to głównie efekt przeklasyfikowania w 2013 r. wybranych ekspozycji kredytowych (głównie biznesowych) z portfela IBNR do należności z rozpoznaną utratą wartości" - czytamy także.

d3evbn6

W ub. roku grupa BZ WBK sprzedała niepracujący portfel wierzytelności detalicznych, hipotecznych i firmowych o łącznej wartości 698,2 mln zł wobec 693,9 mln zł w skali roku. Łączny wpływ tej operacji na wynik netto 2014 r. jest ujemny i wynosi 24,4 mln zł.

Na koniec 2014 r. wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 8,4% wobec 8,0% na koniec września 2014 r. i 7,9% na koniec grudnia 2013 r.

Wskaźnik kosztu ryzyka wyniósł 1,0% wobec 0,9% trzy miesiące wcześniej i 1,0% 12 miesięcy wcześniej.

"Pomijając wpływ Santander Consumer Bank S.A., porównywalne wskaźniki kredytów niepracujących i kosztu ryzyka na koniec grudnia 2014 r. wyniosły odpowiednio 8,1% i 1%" - czytamy w raporcie.

d3evbn6

Należności brutto od klientów wynosiły 90 947,1 mln zł i zwiększyły się o 27% w porównaniu z końcem 2013 r. W skali kwartału natomiast należności te były stosunkowo stabilne, odzwierciedlając znoszące się ruchy w poszczególnych portfelach, w tym przyrost kredytów hipotecznych, gotówkowych i leasingowych z jednoczesnym spadkiem należności od podmiotów gospodarczych.

W porównaniu z końcem 2013 r., należności od klientów indywidualnych zwiększyły się o 40,4% r/r, osiągając wartość 47 784,1 mln zł, z czego 12,5 mld zł to udział grupy SCB.

"Największą składową w portfelu kredytów dla ludności są kredyty na nieruchomości, które w skali roku odnotowały 22-procentowy wzrost do kwoty 30 860,8 mln zł. Na drugiej pozycji pod względem wartości uplasował się portfel kredytów gotówkowych, który w tym samym czasie zwiększył się o 72,5% do poziomu 9 741,6 mln zł" - głosi raport.

Należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego wyniosły 39 340,7 mln zł i były wyższe o 14,1% r/r dzięki wysokiej aktywności banku w zakresie finansowania przedsiębiorstw, szczególnie w segmencie klientów korporacyjnych i GBM.

Wskaźnik pokrycia rezerwą należności objętych utratą wartości wyniósł 58,4% w porównaniu z 64,6% na 30 września 2014 r. i 53,8% na 31 grudnia 2013 r. W ujęciu porównywalnym, tj. z pominięciem wpływu grupy SCB, należności od klientów stanowiły 8,1% portfela brutto, a wskaźnik pokrycia rezerwą należności objętych utratą wartości wyniósł 51,4%.

(ISBnews)

d3evbn6

Podziel się opinią

Share
d3evbn6
d3evbn6