Trwa ładowanie...
d1hmow6
espi

ODRATRANS - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (1/2012)

ODRATRANS - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (1/2012)
Share
d1hmow6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ODRATRANS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ODRATRANS S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 maja 2002 r., pod numerem KRS 0000112069, na podstawie art. 398, art. 399 par. 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE, które odbędzie się 7 maja 2012 r., o godz. 12:00 w sali konferencyjnej siedziby ODRATRANS S.A, przy ul. Moniuszki 20 w Szczecinie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będzie miało następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przejęcie porządku obrad. 5. Podjęcia uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcia uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zycie
nieruchomości. 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W treści załączników do niniejszego Raportu zostały zawarte: 1. Projekty uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 2. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | UCHWAŁY NWZ.doc | załącznik nr 1 - projekty uchwał | | | | | | | | | |
| | formularz pełnomocnictwa - NWZ.doc | załącznik nr 2 - formularz pełnomocnictwa | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ODRATRANS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ODRATRANS Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
71-430 Szczecin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Moniuszki 20
(ulica) (numer)
091 42 57 300 091 42 57 358
(telefon) (fax)
info@odratrans.com.pl www.odratrans.com.pl
(e-mail) (www)
8960000049 930055366
(NIP) (REGON)
d1hmow6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Piotr Chajderowski Prezes Zarządu
2012-04-10 Daniel Stachiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hmow6

Podziel się opinią

Share
d1hmow6
d1hmow6