Trwa ładowanie...
d4h5ner
miesiąc

OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ miesięczna struktura aktywów

OFE PZU "ZŁOTA JESIEŃ" AL.Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW

Data wyceny 30/06/2008

Share
d4h5ner

OFE PZU "ZŁOTA JESIEŃ" AL.Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW

Data wyceny 30/06/2008

d4h5ner

Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 62,61% emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom

2. Depozyty bankowe i bankowe papiery 1,89% wartościowe, w walucie polskiej

3. Akcje spółek notowanych na regulowanym 30,18% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

4. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,34%

5. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0,33% fundusze inwestycyjne zamknięte

6. Obligacje i inne dłużne papiery 3,96% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

7. Środki pieniężne 0,18%

8. Należności 0,51%

kom abs/

d4h5ner

Podziel się opinią

Share
d4h5ner
d4h5ner