Trwa ładowanie...
d11cjdg
pte
14-01-2009 16:42

OFE WARTA SA roczna struktura aktywów

Zgodnie z art. 193 ust. 4 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia
1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z
późniejszymi zmianami (Tekst jednolity:...

Share
d11cjdg

Zgodnie z art. 193 ust. 4 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 70, poz. 627) Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA informuje:

Roczna Struktura Aktywów (stan na dzień 31/12/2008)

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu Wartość na dzień Procentowy udział 31/12/2008 r. w aktywach Funduszu

1 Ob.ligacje, bony i inne papiery 1 443 479 187,04 69,36 % wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom

d11cjdg

BS090603 2009-06-03 4 866 729,80 0,23 % DS0509 2009-05-24 63 124 630,00 3,03 % DS1013 2013-10-24 87 834 560,00 4,22 % DS1015 2015-10-24 104 993 460,00 5,04 % DS1017 2017-10-25 121 649 028,48 5,85 % DS1019 2019-10-25 60 831 000,00 2,92 % DS1109 2009-11-24 15 160 200,00 0,73 % DS1110 2010-11-24 93 162 464,64 4,48 % DZ1111 2011-11-24 69 313 137,84 3,33 % EIB0526 2026-05-05 18 382 500,00 0,88 % IZ0816 2016-08-24 19 233 479,69 0,92 % OK0709 2009-07-25 38 832 000,00 1,87 % OK0710 2010-07-25 3 694 400,00 0,18 % PP1013 2013-10-24 48 852 000,00 2,35 % PS0310 2010-03-24 152 996 320,00 7,35 % PS0412 2012-04-25 156 666 105,33 7,53 % PS0413 2013-04-25 103 696 000,00 4,98 % PS0511 2011-05-24 116 549 929,57 5,6 % WS0922 2022-09-23 45 866 659,60 2,2 % WZ0118 2018-01-25 77 821 475,33 3,74 % WZ0911 2011-09-24 39 953 106,76 1,92 %

Wartość na dzień Procentowy udział 31/12/2008 r. w aktywach Funduszu

2 Obligacje i inne dłużne papiery 0 0 % wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty

3 Depozyty bankowe i bankowe papiery 24 261 900,04 1,17 % wartościowe, w walucie polskiej

d11cjdg

Powszechna Kasa Oszczędności Bank 24 150 000,00 1,16 % Polski Spółka Akcyjna 2009-01-02

Powszechna Kasa Oszczędności Bank 111 900,04 0,01 % Polski Spółka Akcyjna 2009-01-02

4 Akcje spółek notowanych na 444 766 268,20 21,37 % regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

ABM Solid S.A. 225 620,00 0,01 % Agora S.A. 1 580 460,58 0,08 % Alma Market S.A. 412 774,62 0,02 % AmRest Holdings SE 3 047 338,63 0,15 % Apator S.A. 749 082,60 0,04 % Asseco Poland S.A. 19 590 110,80 0,94 % Asseco Slovakia A.S. 224 060,00 0,01 % Bank BPH Spółka Akcyjna 1 534 068,40 0,07 % Bank Handlowy w Warszawie S.A. 3 779 996,33 0,18 % Bank Millennium S.A. 4 707 064,04 0,23 % Bank Polska Kasa Opieki SA 48 491 994,43 2,33 % Bank Zachodni WBK S.A. 10 554 226,20 0,51 % Barlinek S.A. 228 000,00 0,01 % Bioton S.A. 411 142,20 0,02 % BRE Bank S.A. 7 522 247,07 0,36 % Budimex S.A. 2 471 847,48 0,12 % Central European Distribution 2 268 880,00 0,11 % Corporation Cersanit S.A. 11 207 063,94 0,54 % CEZ A.S. 3 973 837,68 0,19 % Ciech S.A. 1 311 762,68 0,06 % Cinema City International N.V. 1 712 967,00 0,08 % Comarch S.A. 1 002 140,38 0,05 % Comp Safe Support S.A. 2 372 753,70 0,11 % Cyfrowy Polsat S.A. 6 203 560,50 0,3 % Drop S.A. 4 440 000,00 0,21 % Echo Investment S.A. 5 707 097,60 0,27 % Elektrobudowa SA 8 595
921,90 0,41 % Emperia Holding S.A. 3 378 589,20 0,16 % Erbud S.A. 585 509,74 0,03 % Erste Bank AG 2 659 387,62 0,13 % Eurocash S.A. 5 654 428,64 0,27 % Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. 90 682,02 0 % Fabryka Maszyn FAMUR S.A. 898 844,04 0,04 % Farmacol S.A. 3 392 280,22 0,16 % Firma Oponiarska DĘBICA S.A. 763 481,28 0,04 % Getin Holding S.A. 8 444 546,55 0,41 % Globe Trade Centre S.A. 11 203 457,22 0,54 % Grupa KĘTY S.A. 4 452 220,52 0,21 % Grupa LOTOS S.A. 1 565 294,50 0,08 % HTL STREFA S.A. 929 047,68 0,04 % Hydrobudowa Polska S.A. 305 500,00 0,01 % ING Bank Śląski S.A. 11 276 640,00 0,54 % Inter Cars S.A. 1 262 730,00 0,06 % KGHM Polska Miedź S.A. 9 946 618,10 0,48 % Kopex S.A. 1 027 552,25 0,05 % LPP S.A. 9 485 734,05 0,46 % Mercor S.A. 450 000,00 0,02 % MOL Magyar Olay - ES Gazipari RT. 1 091 090,00 0,05 % Mondi Packaging Paper Świecie S.A. 5 955 632,52 0,29 % Mostostal Warszawa S.A. 4 128 224,40 0,2 % Mostostal Zabrze Holding S.A. 886 830,00 0,04 % Multimedia Polska S.A. 1 347 593,74 0,06 % Netia
S.A. 464 000,00 0,02 % NG2 S.A. 2 541 206,89 0,12 % Noble Bank SA 478 073,24 0,02 % North Coast S.A. 62 506,62 0 % Novitus S.A. 3 006 876,60 0,14 % Orbis S.A. 2 647 521,68 0,13 % OTP Bank Plc 2 582 247,44 0,12 % P.A. Nova S.A. 1 351 224,00 0,06 % PBG S.A. 13 218 099,76 0,64 % Pfleiderer Grajewo S.A. 530 869,41 0,03 % POL - MOT Warfama S.A. 644 626,56 0,03 % Polimex - Mostostal S.A. 9 099 833,80 0,44 % Polish Energy Partners S.A. 2 805 325,81 0,13 % Polnord S.A. 946 805,94 0,05 % Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. 2 039 376,86 0,1 % Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. 204 000,00 0,01 % Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 36 037 989,52 1,73 % Polskie Górnictwo Naftowe i 14 707 897,10 0,71 % Gazownictwo SA Powszechna Kasa Oszczędności Bank 48 433 501,16 2,33 % Polski Spółka Akcyjna P.R.I. POL - AQUA S.A. 1 290 000,00 0,06 % Projprzem S.A. 1 159 105,24 0,06 % Przedsiębiorstwo Produkcyjno - 519 172,75 0,02 % Handlowe BOMI S.A. Ruch S.A. 533 500,50 0,03 % Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego 1 552 803,84 0,07 % "Stomil
Sanok" Spółka Akcyjna Selena FM S.A. 660 000,00 0,03 % Stalprodukt S.A. 1 135 442,00 0,05 % Stalprofil S.A. 141 624,78 0,01 % Synthos S.A. 1 801 025,16 0,09 % Telekomunikacja Polska S.A. 33 676 959,64 1,62 % TIM S.A. 993 866,56 0,05 % Trakcja Polska S.A. 1 410 500,00 0,07 % TVN S.A. 2 969 687,76 0,14 % Vistula Group S.A. 926 334,32 0,04 % Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 3 371 073,75 0,16 % S.A. Yawal S.A. 374 383,35 0,02 % Zakłady Azotowe Puławy S.A. 590 779,99 0,03 % Zakłady Chemiczne Permedia S.A. 167 997,66 0,01 % Zelmer S.A. 1 732 609,62 0,08 % Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 2 449 485,84 0,12 % KOGENERACJA S.A.

d11cjdg

5 Akcje spółek notowanych na rynku 0 0 % pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

Wartość na dzień Procentowy udział 31/12/2008 r. w aktywach Funduszu

6 Akcje narodowych funduszy 3 166 414,42 0,15 % inwestycyjnych

NFI Empik Media & Fashion S.A. 3 166 414,42 0,15 % 7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane 0 0 % przez fundusze inwestycyjne zamknięte

d11cjdg

8 Jednostki uczestnictwa zbywane przez 0 0 % fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

9 Obligacje i inne dłużne papiery 0 0 % wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5

10 Inne niż zdematerializowane 0 0 % obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa

11 Obligacje przychodowe, o których 0 0 % mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

d11cjdg

12 Zdematerializowane zgodnie z ustawą, 0 0 % o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

13 Inne niż zdematerializowane 0 0 % obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem

14 Obligacje i inne dłużne papiery 110 780 928,00 5,32 % wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 12 i 13

Bank Austria Creditanstalt AG 2009- 20 022 020,00 0,96 % 09-22 Ciech S.A. 2012-12-14 10 036 934,00 0,48 % Dom Development S.A. 2012-11-28 20 145 700,00 0,97 % Globe Trade Centre S.A. 2013-05-15 20 222 312,00 0,97 % Powszechna Kasa Oszczędności Bank 20 267 704,00 0,97 % Polski Spółka Akcyjna 2017-10-30

d11cjdg

TVN S.A. 2013-06-14 20 086 258,00 0,97 %

15 Zdematerializowane zgodnie z 0 0 % przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 12

16 Listy zastawne 20 065 800,00 0,96 %

BRE Bank Hipoteczny S.A. 2011-06-15 20 065 800,00 0,96 %

17 Kwity depozytowe, w rozumieniu 0 0 % ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

18 Należności 31 114 800,00 1,5 %

19 Środki pieniężne 3 596 471,68 0,17 %

Aktywa razem 2 081 231 769,38 100 %

kom mra

d11cjdg
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d11cjdg
d11cjdg