Trwa ładowanie...
d28un4y
d28un4y
espi

ONE-2-ONE S.A. - Informacja o zmianie w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu One-2-One S...

ONE-2-ONE S.A. - Informacja o zmianie w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu One-2-One S.A. (9/2011)
Share
d28un4y

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ONE-2-ONE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianie w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu One-2-One S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd One-2-One S.A. w Poznaniu informuje, iż w dniu 11.04.2011 r. otrzymał od TFI Allianz Polska S.A. następującą informację:"Fundusz Allianz FIO (dalej: Fundusz) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DzU nr 184, poz. 1539 ze zm.) niniejszym informuje, że w wyniku nabycia akcji spółki One-2-One S.A. w dniu 5 kwietnia 2011 roku, ilość akcji posiadana przez Fundusz przekroczyła 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w tej spółce.Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów Fundusz posiadał 333.377 akcji spółki One2-One SA., co stanowiło 4,7561% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dawało 333.377 głosów, które stanowiły 4,7561% udziału w ogólnej liczbie głosów spółki.Po ww. transakcji Fundusz posiada 353.377 akcji spółki One-2-One S.A. które stanowią 5,0414% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dają
353.377 głosów, które stanowią 5,0414% udziału w ogó1nej liczbie głosów." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ONE-2-ONE Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ONE-2-ONE S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-111 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rakoniewicka 20
(ulica) (numer)
061 831 60 00 061 831 60 99
(telefon) (fax)
info@o-2-o.pl www.one-2-one.pl
(e-mail) (www)
779-21-52-320 634196995
(NIP) (REGON)
d28un4y

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-11 Tomasz Długiewicz Wiceprezes Zarządu Tomasz Długiewicz
2011-04-11 Wojciech Ratymirski Członek Zarządu Wojciech Ratymirski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28un4y

Podziel się opinią

Share
d28un4y
d28un4y