Trwa ładowanie...
d3f5bfy
espi

ONE-2-ONE S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r. przez One-2-One...

ONE-2-ONE S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r. przez One-2-One S.A. (1/2012)

Share
d3f5bfy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ONE-2-ONE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r. przez One-2-One S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomoúci | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd One-2-One S.A. podaje wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku kalendarzowym 2011. Oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. Rakoniewickiej 20. Informacje przekazane do publicznej wiadomości w 2011 r. są dostępne również na stronie internetowej Spółki: www.one-2-one.pl Raporty bieżące: 1. Raport bieżący nr 1/2011 z dnia 2011-01-03 "Zakup akcji spółki SkyCash Poland S.A" 2. Raport bieżący nr 1/2011/K z dnia 2011-01-03 "Zakup akcji spółki SkyCash Poland S.A. ? korekta" 3. Raport bieżący nr 2/2011 z dnia 2011-01-05 "Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r. przez One-2-One S.A." 4. Raport bieżący nr 3/2011 z dnia 2011-01-06 "Sprzedaż udziałów iFusion Sp. z o.o. i zakup akcji Abacab NT Spółka Akcyjna" 5. Raport bieżący nr 4/2011 z dnia 2011-01-26 "Zmiany w Zarządzie One-2-One S.A." 6. Raport bieżący nr 5/2011 z dnia 2011-01-31 "Terminy przekazywania raportów okresowych" 7. Raport bieżący nr 5/2011/K z dnia
2011-02-08 "Terminy przekazywania raportów okresowych ? korekta" 8. Raport bieżący nr 6/2011 z dnia 2011-02-23 "Emisja niepublicznych obligacji zamiennych na akcje One-2-One S.A." 9. Raport bieżący nr 7/2011 z dnia 2011-02-23 "Emisja niepublicznych obligacji zamiennych na akcje One-2-One S.A." 10. Raport bieżący nr 8/2011 z dnia 2011-03-23 "Zmniejszenie udziału" 11. Raport bieżący nr 9/2011 z dnia 2011-04-11 "Informacja o zmianie w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu One-2-One S.A." 12. Raport bieżący nr 10/2011 z dnia 2011-04-21 "Postępowanie podatkowe" 13. Raport bieżący nr 11/2011 z dnia 2011-05-24 "Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy One-2-One S.A." 14. Raport bieżący nr 12/2011 z dnia 2011-05-27 "Zmiany w Zarządzie One-2-One S.A." 15. Raport bieżący nr 13/2011 z dnia 2011-06-15 "Decyzja Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu" 16. Raport bieżący nr 14/2011 z dnia 2011-06-15 "Zarząd One-2-One S.A. III kadencji" 17. Raport bieżący nr 15/2011 z dnia 2011-06-16 "Zmiany w Radzie
Nadzorczej One-2-One S.A." 18. Raport bieżący nr 16/2011 z dnia 2011-06-21 "Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy One-2-One S.A." 19. Raport bieżący nr 17/2011 z dnia 2011-06-21 "Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych" 20. Raport bieżący nr 18/2011 z dnia 2011-06-22 "Treść uchwał podjętych na ZWZA One-2-One S.A." 21. Raport bieżący nr 19/2011 z dnia 2011-06-22 "Zmiany w Radzie Nadzorczej One-2-One S.A." 22. Raport bieżący nr 20/2011 z dnia 2011-06-22 "Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5% głosów" 23. Raport bieżący nr 21/2011 z dnia 2011-07-19 "Treść uchwał podjętych na NWZA One-2-One S.A." 24. Raport bieżący nr 22/2011 z dnia 2011-07-19 "Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5% głosów" 25. Raport bieżący nr 23/2011 z dnia 2011-07-21 "Zawarcie znaczącej umowy z YA GLOBAL MASTER SPV" 26. Raport bieżący nr 24/2011 z dnia 2011-07-25 "Emisja niepublicznych obligacji One-2-One S.A." 27. Raport bieżący nr 25/2011 z dnia 2011-08-18
"Sprzedaż 51% udziałów spółki ATS" 28. Raport bieżący nr 26/2011 z dnia 2011-09-23 "Objęcie akcji MobiTrust S.A." Raporty okresowe: 1. Skonsolidowany raport kwartalny rozszerzony o kwartalną informację finansową za IV kwartał 2010r. 2. Raport roczny R 2010 3. Skonsolidowany raport roczny RS 2010 4. Skonsolidowany raport kwartalny rozszerzony o kwartalną informację finansową za I kwartał 2011r. 5. Skonsolidowany rozszerzony raport One-2-One SA za I półrocze 2011 6. Skonsolidowany raport kwartalny rozszerzony o kwartalną informację finansową za III kwartał 2011r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3f5bfy

| | | ONE-2-ONE Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ONE-2-ONE S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-111 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rakoniewicka 20 | | 20 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 831 60 00 | | 061 831 60 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@one-2-one.pl | | www.one-2-one.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 779-21-52-320 | | 634196995 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Tomasz Długiewicz Wiceprezes Zarządu Tomasz Długiewicz
2012-01-20 Hanna Staszak Prokurent Hanna Staszak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3f5bfy

Podziel się opinią

Share
d3f5bfy
d3f5bfy