Trwa ładowanie...
d3ffthm
d3ffthm
espi

ONE-2-ONE S.A. - Zmiany w Zarządzie One-2-One S.A. (19/2013)

ONE-2-ONE S.A. - Zmiany w Zarządzie One-2-One S.A. (19/2013)
Share
d3ffthm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ONE-2-ONE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w Zarządzie One-2-One S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Emitent informuje, iż w dniu 18 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza One-2-One S.A. na podstawie § 9 ust. 3 i 4 Statutu One-2-One S.A. odwołała Pana Tomasza Długiewicza z funkcji Wiceprezesa Zarządu i jednocześnie powołała go na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza powołała do składu Zarządu Spółki pana Pawła Matysiaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Poniżej życiorysy członków Zarządu: Tomasz Długiewicz jest absolwentem Wydziału Filologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Filologia Polska i Klasyczna. Tomasz Długiewicz podjął zatrudnienie w 1998 roku, pracując w latach 1998-1999 ? w First Active Polska w Poznaniu jako Szef Działu Oprogramowania; w latach 2000-2001 ? w portalu internetowym Arena.pl w Poznaniu, na stanowisku wicedyrektora, a później dyrektora ds. technologii. Tomasz Długiewicz jest właścicielem działalności gospodarczej pod firmą "Pro Tomasz Długiewicz" oraz udziałowcem w Concept Management Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, gdzie pełni funkcje Prezesa
Zarządu. Jest jednym z założycieli i znacznym akcjonariuszem Spółki. Od 2001 do 2007 roku ? był Wiceprezesem Zarządu, później Prezesem Zarządu One-2-One S.A., a od listopada 2007 roku do grudnia 2008 r. Przewodniczącym Rady Nadzorczej One-2-One S.A. Do czerwca 2012 roku pełnił obowiązki Wiceprezesa Zarządu Spółki, na stanowisko prezesa powołany ponownie przez Radę Nadzorczą w dniu 18 czerwca 2013. Tomasz Długiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do One-2-One S.A., co oznacza, że prowadzona przez niego działalność gospodarcza nie jest konkurencyjna w stosunku do Spółki, a także nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Tomasz Długiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Paweł Krzysztof Matysiak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie handlowym, finansowym oraz międzynarodowym prawie handlowym. W latach 2006-2010 pełnił obowiązki Prezesa Zarządu spółki Brends (Sp. z o.o.) a także funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Ester Poland (Sp. z o.o.). Obecnie jest członkiem Zarządu spółek GSH Polska sp. z o.o., Max Wellness sp. z o.o. oraz Wiceprezesem Zarządu Max Wellness Agro sp. z o.o. Pełni także obowiązki Prezesa Zarządu JBM Group sp. z o.o. Paweł Krzysztof Matysiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do One-2-One S.A., co oznacza, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu Paweł Krzysztof Matysiak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ONE-2-ONE Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ONE-2-ONE S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-527 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Staszica 2/17
(ulica) (numer)
61 224 93 66
(telefon) (fax)
info@one-2-one.pl www.one-2-one.pl
(e-mail) (www)
779-21-52-320 634196995
(NIP) (REGON)
d3ffthm

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-19 Tomasz Długiewicz Prezes Zarządu Tomasz Długiewicz
2013-06-19 Paweł Matysiak Wiceprezes Zarządu Paweł Matysiak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ffthm

Podziel się opinią

Share
d3ffthm
d3ffthm