Trwa ładowanie...
d1dwemw
espi

ONICO S.A. - Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania (11/2014)

ONICO S.A. - Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania (11/2014)

Share
d1dwemw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ONICO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Onico S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka)
informuje, że w dniu 1 grudnia 2014 roku Emitent powziął informację od ZALEWSKI sp. z o.o., która na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomiła, iż nabyła poza rynkiem NewConnect: - 450.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja; - 100.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja. łącznie 550.000 akcji Emitenta o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja. Przed dokonaniem transakcji ZALEWSKI sp. z o.o. nie posiadała akcji Spółki. Po dokonaniu transakcji ZALEWSKI sp. z o.o. posiada 550.000 akcji, w tym: - 450.000 akcji imiennych Spółki reprezentujących 32,73 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 49,32 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; - 100.000 akcji na okaziciela
Spółki reprezentujących 7,27 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 5,48 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; łącznie reprezentujących 40 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 54,79 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; ZALEWSKI sp. z o.o. poinformowała, iż nie istnieją podmioty zależne od ZALEWSKI sp. z o.o. posiadające akcje spółki Onico spółka akcyjna, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie o ofercie. ZALEWSKI sp. z o.o. poinformowała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wykluczam bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia swojego zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Onico S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dwemw

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ONICO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ONICO S.A. | | Paliwowy (pal) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-586 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Flory | | 3 lok. 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 497 10 38 | | (22) 497 10 39 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@onico.pl | | www.onico.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 884-267-62-22 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-02 Tomasz Turczyn Prezes Zarządu
2014-12-02 Andrzej Michalak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dwemw

Podziel się opinią

Share
d1dwemw
d1dwemw