Trwa ładowanie...
d4bawn5
d4bawn5
espi

OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (59...

OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (59/2013)
Share
d4bawn5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 59 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPEN FINANCE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26 lipca 2013 r. powziął informację od Pana Remigiusza Balińskiego ? Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) ? spółkę NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, transakcji dotyczących akcji Emitenta w dniach 19.07.2013r. ? 25.07.2013 r.: a) w dniu 19.07.2013 r.: sprzedaż 300 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 za cenę 3987,00 zł. b) w dniu 19.07.2013 r.: sprzedaż 300 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 za cenę 4167,00 zł. c) w dniu 19.07.2013 r.: kupno 2 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 za cenę 26,48 zł. d) w dniu 23.07.2013 r.: kupno 298 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 za cenę 3945,52 zł.
e) w dniu 25.07.2013 r.: sprzedaż 300 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 za cenę 4014,00 zł. Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A. Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39
(ulica) (numer)
+48 (22) 541 51 00 +48 (22) 541 51 01
(telefon) (fax)
ir@open.pl www.open.pl
(e-mail) (www)
521-328-08-36 015672908
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Monika Kwiatkowska Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bawn5

Podziel się opinią

Share
d4bawn5
d4bawn5