Trwa ładowanie...
d1blsi4
espi

OPEN-NET S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 ustawy o obro...

OPEN-NET S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (1/2011)

Share
d1blsi4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPEN-NET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Open-Net S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 2 stycznia 2012 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, sporządzone przez osobę zobowiązaną - członka Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie dokonanych przez Niego następujących transakcji nabycia akcji Open-Net S.A. na rynku NewConnect oraz poza rynkiem NewConnect (w oparciu o umowę cywilno prawną): Transakcje na rynku NewConnect: Data transakcji Kupno Wolumen Cena 21.12.2011r. kupno 50 410,00 zł 21.12.2011r. kupno 48 405,12 zł 21.12.2011r. kupno 22 186,78 zł 21.12.2011r. kupno 50 422,50 zł 22.12.2011r. kupno 50 399,50 zł 22.12.2011r. kupno 450 3 600,00 zł 23.12.2011r. kupno 36 273,60 zł 23.12.2011r. kupno 14 106,40 zł 23.12.2011r. kupno 10 79,90 zł 28.12.2011r. kupno 276 2 042,40 zł 28.12.2011r. kupno 66 495,00 zł 28.12.2011r. kupno 20 153,60 zł 28.12.2011r. kupno 13 102,70 zł 28.12.2011r. kupno 6 47,40 zł 28.12.2011r. kupno 1 7,90 zł 28.12.2011r. kupno 9 71,10 zł
28.12.2011r. kupno 1 8,00 zł 29.12.2011r. kupno 50 410,00 zł 29.12.2011r. kupno 1 8,30 zł 30.12.2011r. kupno 50 387,50 zł 30.12.2011r. kupno 77 598,29 zł 30.12.2011r. kupno 320 2 688,00 zł 30.12.2011r. kupno 100 880,00 zł 30.12.2011r. kupno 90 801,00 zł 30.12.2011r. kupno 200 1 900,00 zł 30.12.2011r. kupno 87 826,50 zł 30.12.2011r. kupno 6 57,00 zł 30.12.2011r. kupno 20 198,00 zł 30.12.2011r. kupno 200 2 000,00 zł 30.12.2011r. kupno 110 1 100,00 zł 30.12.2011r. kupno 70 700,00 zł 30.12.2011r. kupno 30 300,00 zł 30.12.2011r. kupno 100 1 000,00 zł 30.12.2011r. kupno 10 100,00 zł 30.12.2011r. kupno 10 90,00 zł Transakcja poza rynkiem NewConnect (w oparciu o umowę cywilno prawną): Data transakcji Kupno Wolumen Cena 29.12.2011r. kupno 1 757 12 299,00 zł Łącznie w ww. transakcjach dokonano nabycia 4.410 akcji Emitenta po średniej cenie 8,54 zł za akcję za łączną kwotę 35 155,49 zł. Poprzednio ujawniony stan posiadania akcjonariusza wskazywał 29.521 akcji, co dawało 1,92% udziału w kapitale zakładowym Spółki i
ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. Stan posiadania akcjonariusza po ww. transakcjach wynosi 33.931 akcji, co stanowi 2,21% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na przekazanie danych osobowych do wiadomości publicznej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1blsi4

| | | OPEN - NET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OPEN-NET S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-166 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. W. Korfantego | | 79 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (32) 798 26 05 | | +48 (32) 798 26 25 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6281693959 | | 273390216 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-02 Janusz Kumala Prezes Zarządu Janusz Kumala

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1blsi4

Podziel się opinią

Share
d1blsi4
d1blsi4