Trwa ładowanie...
d3z7jmz
espi

OPEN-NET S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów n...

OPEN-NET S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu OPEN-NET S.A. (15/2012)

Share
d3z7jmz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2012 | ESPI | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | OPEN-NET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu OPEN-NET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Open-Net S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 28 listopada 2012 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariusza ? spółki MARSHALL NORDIC LIMITED - o następującej treści: ?Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych: MARSHALL NORDIC LIMITED informuje, iż w wyniku zbycia w dniu 21, 23 listopada 2012 roku akcji zwykłych spółki OPEN-NET S.A. zmianie uległa liczba posiadanych przez nas akcji tej spółki w wyniku czego obniżyliśmy zaangażowanie poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na jej walnym zgromadzeniu. Przed ww. transakcją MARSHALL NORDIC LIMITED posiadała 300 500 (słownie: trzysta tysięcy pięćset) akcje Spółki Open-Net S.A. o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, które uprawniały do 300 500 (słownie: trzysta tysięcy pięćset) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiło 11,63% udziału w kapitale zakładowym Open-Net
S.A. i 11,63% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Po ww. transakcji MARSHALL NORDIC LIMITED posiada 125 000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji Open-Net S.A. co stanowi 4,84% udziału w kapitale zakładowym Open-Net S.A. i 4,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Jednocześnie nie wykluczamy zmniejszenia do zera naszego zaangażowania w akcjonariacie spółki." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z7jmz

| | | OPEN - NET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OPEN-NET S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-166 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. W. Korfantego | | 79 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (32) 798 26 05 | | +48 (32) 798 26 25 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6281693959 | | 273390216 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Janusz Kumala Aleksander Komaniecki Prezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z7jmz

Podziel się opinią

Share
d3z7jmz
d3z7jmz