Trwa ładowanie...
d4fdkfm
espi

OPEN-NET Spółka Akcyjna - Wypłata kwartalnych odsetek z obligacji wyemitowanych przez OPEN-NET S. ... - EBI

OPEN-NET Spółka Akcyjna - Wypłata kwartalnych odsetek z obligacji wyemitowanych przez OPEN-NET S.A. w styczniu 2014 r. (2/2015)
Share
d4fdkfm
NEW CONNECT
Raport EBI nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-26
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wypłata kwartalnych odsetek z obligacji wyemitowanych przez OPEN-NET S.A. w styczniu 2014 r.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd OPEN-NET S.A. ("Spółka", "Emitent" ) informuje, że w dniu 26 stycznia 2015 roku zostały wypłacone, zgodnie z harmonogramem, kwartalne odsetki dla obligatariuszy, którzy objęli 926 dwuletnich obligacji zwykłych, na okaziciela, serii A, podseria AA, o wartości 1000 zł każda, wyemitowanych przez OPEN-NET S.A. w styczniu 2014 r. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NEWCONNECT".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Janusz Kumala Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fdkfm

Podziel się opinią

Share
d4fdkfm
d4fdkfm