Trwa ładowanie...
d120vq7

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (9/2012)

Share
d120vq7

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Określenie waluty | PLN | | |
| | Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
| | Data wyceny | 2012-03-30 | 2012-02-29 | |
| | Wartość aktywów netto | 12 419 991,70 | 12 611 608,42 | |
| | Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 356,27 | 361,77 | |
| | Wartość certyfikatu na koniec marca 2012 r. wyniosła 356,27 PLN, co oznacza spadek w stosunku do wyceny z końca lutego 2012 r. o 1,52 %. W tym czasie indeks warszawskiej giełdy WIG stracił 0,7%. Wynik funduszu był efektem utrzymywania wysokiego zaangażowania w akcje. Przez ostatnie tygodnie inwestorzy zaczęli nabierać obaw dotyczących perspektyw ożywienia gospodarczego na świecie. Niepokoiły zwłaszcza doniesienia ze Strefy Euro oraz Chin. W pierwszym przypadku chodzi o trudności z przezwyciężeniem stagnacji gospodarczej, w drugim ? o postępujący regres koniunktury. Jednocześnie jednak wciąż w dobrej kondycji jest amerykańska gospodarka, napędzana głównie wewnętrzną konsumpcją. W jej przypadku zaczęło się ostatnio pojawiać więcej rozczarowujących informacji, ale na razie jest to odbierane bardziej jako przejaw wejścia w dojrzałą fazę rozwoju koniunktury, niż ostrzeżenie przed zmianą pozytywnych tendencji. Polska gospodarka wpisuje się w bieg wydarzeń na świecie ? przemysł wykazuje oznaki stagnacji, a
motorem napędowym koniunktury są konsumenci. Nierównowaga rozwoju jest zatem widoczna nie tylko w ujęciu geograficznym, ale również sektorowym. To przekłada się na nierównomierne zmiany notowań tych samych aktywów w różnych częściach świata i znaczące różnice w stopach zwrotu w różnych segmentach tych samych rynków. Na krajowych rynkach marzec przyniósł niewielkie zmiany. Giełda straciła mniej niż 1%, na co złożyła się dobra postawa firm chemicznych, paliwowych i telekomunikacyjnych oraz słabe notowania spółek budowlanych, surowcowych i energetycznych. Koszyk walut złożony po połowie z euro i dolara podrożał o 2 grosze, do 3,62 zł, o 4 pkt bazowe, do 5,5% podniosła się rentowność 10-latek. Generalnie był to okres wyczekiwania na rozwój wypadków na światowych rynkach. Brak ewidentnych symptomów wyczerpania się potencjału zwyżkowego ryzykownych aktywów skłania do oczekiwania na to, że kolejny większy ruch nastąpi w górę. To pozwoliłoby zarówno giełdzie, jak i złotemu pokonać tegoroczne górki. Wątpliwości można
mieć co do zachowania obligacji w takim scenariuszu, dla których kolejna fala skłonności do ryzyka miałaby bardziej neutralny charakter ? skutkowałaby odwrotem od obligacji, ale bardziej na rynkach dojrzałych niż wschodzących. | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2012 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2012-04-02 | | | | | | | | | | |
| | | OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | | OPERA TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-124 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | RONDO ONZ | | 1 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 354 84 00 | | (0-22) 354 84 02 | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | | | www.opera-tfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

d120vq7

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2012-04-02 Krzysztof Łękarski Wiceprezes Zarządu Krzysztof Łękarski
2012-04-02 Piotr Sobków Członek Zarządu Piotr Sobków

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d120vq7

Podziel się opinią

Share
d120vq7
d120vq7