Trwa ładowanie...
dkjotf2
espi

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (32/2011)

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (32/2011)

Share
dkjotf2
TREŚĆ RAPORTU:
Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2011-12-30
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2011-12-30
Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie
lp. nazwa podmiotu miejscowość adres
Uczestnik funduszu może złożyć żądanie wykupu certyfikatów w domu maklerskim w którym posiada rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są certyfikaty inwestycyjne. xxx xxx
Działając w imieniu OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Fundusz") informujemy, że następnym po dniu 30 września 2011 roku dniem wykupu certyfikatów inwestycyjnych OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego będzie dzień 30 grudnia 2011 roku. Zgodnie z art.19 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu, uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych nie wcześniej niż 1 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc,w którym przypada dzień wykupu, i nie później niż 15 dnia miesiąca, w którym przypada dzień wykupu. Żądania wykupu związane z dniem wykupu przypadającym na dzień 30 grudnia 2011 roku będą mogły być składane w okresie od dnia 1 listopada do dnia 15 grudnia 2011 roku. Uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów Funduszu w domu maklerskim, w którym posiada rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są certyfikaty inwestycyjne Funduszu.

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2011 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2011-10-31 | | | | | | | | | | |
| | | OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | | OPERA TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-124 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | RONDO ONZ | | 1 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 354 84 00 | | (0-22) 354 84 02 | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | | | www.opera-tfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2011-10-31 Krzysztof Łękarski Wiceprezes Zarządu Krzysztof Łękarski
2011-10-31 Piotr Sobków Członek Zarządu Piotr Sobków

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dkjotf2

Podziel się opinią

Share
dkjotf2
dkjotf2