Trwa ładowanie...
dxvqyw9
dxvqyw9
espi

OPONEO.PL S.A. - Podwyższenie kapitału w spółce OPONEO Lastik Sat?ş ve Pazarlama D?ş Ticaret Limi...

OPONEO.PL S.A. - Podwyższenie kapitału w spółce OPONEO Lastik Sat?ş ve Pazarlama D?ş Ticaret Limited Şirketi z siedzibą w Turcji (17/2014)
Share
dxvqyw9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | OPONEO.PL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie kapitału w spółce OPONEO Lastik Sat?ş ve Pazarlama D?ş Ticaret Limited Şirketi z siedzibą w Turcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd OPONEO.PL S.A. (dalej ?Spółka?) informuje o objęciu przez Spółkę nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej OPONEO Lastik Sat?ş ve Pazarlama D?ş Ticaret Limited Şirketi o łącznej wartości 138 600,00 TL (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy sześćset lir tureckich) i pokryciu ich w całości wkładem pieniężnym. Równocześnie OPONEO Brandhouse Sp. z o.o. objęła nowo utworzone udziały o wartości 1 400,00 TL (słownie: tysiąc czterysta lir tureckich) i także pokryła je wkładem pieniężnym. Po podwyższeniu kapitał zakładowy OPONEO Lastik Sat?ş ve Pazarlama D?ş Ticaret Limited Şirketi wynosi łącznie 410 000,00 TL (słownie: czterysta dziesięć tysięcy lir tureckich). W wyniku wyżej wymienionego podwyższenia OPONEO.PL S.A. posiada 99% udziałów w OPONEO Lastik Sat?ş ve Pazarlama D?ş Ticaret Limited Şirketi o wartości 405 900 TL (słownie: czterysta pięć tysięcy dziewięćset lir tureckich), zaś spółka zależna OPONEO Brandhouse Sp. z o.o. posiada pozostały 1% udziałów o wartości 4
100,00 TL (słownie: cztery tysiące sto lir tureckich). Wpłacone przez udziałowców środki zostały przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego w OPONEO Lastik Sat?ş ve Pazarlama D?ş Ticaret Limited Şirketi, co pozwoli tej spółce na rozwój i usprawnienie prowadzonej przez nią działalności handlowej na rynku tureckim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPONEO.PL S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-145 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podleśna 17
(ulica) (numer)
052 374 03 95 052 3418850
(telefon) (fax)
zarzad@oponeo.pl www.oponeo.pl
(e-mail) (www)
9532457650 093149847
(NIP) (REGON)
dxvqyw9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2014-05-06 Michał Butkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxvqyw9

Podziel się opinią

Share
dxvqyw9
dxvqyw9