Trwa ładowanie...
d39r6ai
espi

OPONEO.PL S.A. - Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w II kwartale 2011 roku (37/2011)

OPONEO.PL S.A. - Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w II kwartale 2011 roku (37/2011)
Share
d39r6ai
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-19
Skrócona nazwa emitenta
OPONEO.PL S.A.
Temat
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w II kwartale 2011 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w II kwartale 2011 roku wyniosła ponad 41 153 tys. zł i stanowiła ok. 112 % wyników osiągniętych w II kwartale 2010 roku (36 630 tys. zł). Główną przyczyną uzyskania większych przychodów ze sprzedaży w II kwartale br. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju technologicznego oraz zwiększonej sprzedaży, w szczególności na rynkach zagranicznych. Wielkość przychodów jest także wynikiem dynamicznego rozwoju sprzedaży felg oraz opon motocyklowych i ciężarowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPONEO.PL S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-145 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podleśna 17
(ulica) (numer)
052 3418888 052 3418850
(telefon) (fax)
zarzad@oponeo.pl www.oponeo.pl
(e-mail) (www)
9532457650 093149847
(NIP) (REGON)
d39r6ai

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2011-07-19 Michał Butkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39r6ai

Podziel się opinią

Share
d39r6ai
d39r6ai